Медия без
политическа реклама

БНБ откри нарушения при жилищното кредитиране

Централната банка не казва кои кредитни инстуции не са правили оценка на потребителите

29 Апр. 2024
Илияна Кирилова

БНБ е проверила през 2023 г. няколко кредитни институции дали са спазени законовите изисквания за отпускане на ипотечни заеми и е открила нарушения. Това става ясно от отчета на БНБ, публикуван на сайта й.  

Проверени са три по-малки банки и една значима банка, както и пет небанкови финансови институции. Извършена е и проверка на няколко кредитни посредника. При две от проверените кредитни институции са установени несъответствия със законовите изисквания по отношение на прилаганите правила и процедури за оценка на кредитоспособността на потребителите, констатират от БНБ.

Централната банка обаче не посочва имената на финансовите институции, които са нарушили изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.  Посочва се само, че са констатирани съществени пропуски в прилагането на изискванията на закона, свързани с оценката на кредитоспособността на потребителите, в резултат на което са издадени насоки за тяхното отстраняване. Образувано е административнонаказателно производство срещу една финансова институция.

Проверката е установила още, че професионалното обучение и компетентността на част служителите, ангажирани с отпускането на заеми, не е на необходимото ниво.

Икономисти и финансови експерти многократно предупреждават, че бумът на кредитиране в страната достига опасни размери, които водят до надуване на ценови балон на жилищата и прекомерна задлъжнялост на населението. Затова те настояват БНБ да  въведе допълнителни мерки за охлаждане на кредитирането. Приложените до момента мерки като повишаване на нивото на задължителните минимални резерви на банките и нивата на капиталовия буфер и буфера за системен риск, не дадоха резултат. За първите три месеца на годината стойността на новоотпуснатите кредити е 50% по-висока от миналата година.

Самият управител на БНБ Димитър Радев посочи в началото на годината, че "запазващият се силен растеж на жилищните кредити към края на 2023 г.  създава условия за повишаване на задлъжнялостта на домакинствата, макар и от сравнително ниско равнище, и за бързо натрупване на кредитен риск в баланса на банковата система". Затова централната банка може да наложи допълнителни мерки през 2024 г., като например затягане на изискванията по отношение на кредитоспособността на домакинствата, които банките да са задължени да прилагат при отпускането на кредити. Обещанието бе това да стане след анализ на кредитирането през първите три месеца на тази година.

 

Последвайте ни и в google news бутон