Медия без
политическа реклама

Азербайджанската СОКАР става конкурент на "Булгаргаз"

КЕВР ще издаде 10-годишен лиценз на компанията за търговия с природен газ

Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов посочи, че няма пречки СОКАР да получи искания лиценз. Това ще подобри сигурността и разнообразяването на доставките и ще засили позициите на България като страна, която става изходна за доставката на природен газ за други страни в региона, обясни доц. Иванов.
БГНЕС
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов посочи, че няма пречки СОКАР да получи искания лиценз. Това ще подобри сигурността и разнообразяването на доставките и ще засили позициите на България като страна, която става изходна за доставката на природен газ за други страни в региона, обясни доц. Иванов.

Азербайджанската компания СОКАР, позната ни като важен доставчик през интерконектора с Гърция, иска от България лиценз за търговия с газ със срок 10 години. И по всичко личи, че ще го получи - днес Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа заявлението и обяви, че кандидатът отговаря на всички условия. Окончателното решение ще бъде взето на заседанието на КЕВР на 11 май.

До момента енергийният регулатор е издал 118 лиценза за дейности в сектора "природен газ". И вече загряват нови четири . освен компанията от Азербайджан кандидати са румънските компании "Тинмар Енерджи СА" и "Тинмар Съплай" и КЦМ - Пловдив (Комбинат за цветни метали). 

Искането за издаване на лиценз е подадено не от самата СОКАР, а от нейно дъщерно дружество -  СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ. В заявлението си то посочва, че навлизането му на българския пазар на природен газ е част от общото стратегическо бизнес развитие на компанията с цел разширяване на дейностите в страни от ЕС, като има интерес към "всеки всеки сегмент от пазара на едро", както и към дългосрочни и стратегически проекти.

Към заявлението на СОКАР за лицензиране е приложен и 5-годишен бизнесплан (за 2023 - 2027 г.), според който компанията възнамерява да развива следните дейности:  физически и виртуален поток и обратен поток по два стратегически коридора - Германия-Източна Европа и Италия-България, покупка, съхранение и транспорт на природен газ, договаряне на средносрочен гъвкав договор, трансгранична и спотова търговия.

СОКАР вече има дългогодишен договор за доставка на природен газ за България. През интерконектора с Гърция получаваме 1 млрд. куб. м годишно азерски газ от каспийското находище "Шах Дениз ІІ", като цената е много добра. Страна по дългосрочния договор е държавният търговец "Булгаргаз". Но сега заявката на СОКАР превръща азербайджанската компания в конкурент на "Булгаргаз", при това сериозен - защото ще може да предложи доста ниски цени на свободния пазар и да "открадне" клиенти на "Булгаргаз". Много от големите промишлени и енергийни предприятия вече имат лицензи за търговия с природен газ, което им позволява да купуват, ако има аткрактивни оферти на двете газови борси у нас – хъб "Балкан" и  Българска енергийна търговска платформа.

 

 

В края на април СОКАР откри свой офис в София. Отварянето на представителство на компанията бе договорено между президентите на България и Азербайджан миналата есен.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата