Медия без
политическа реклама

НАП напомни кой се осигурява сам за здраве

09 Яну. 2024
Илияна Кирилова
При три неплатени здравни вноски може да се изгубят правата за ползване на медицински услуги.

От 1 януари 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица, дължат месечно по 37,32 лева, напомня НАП. Става дума основно за трайно безроботни лица, които не получават обезщетения за безработица. В тази ситуация попадат и младите хора, които завършват училище и все още не са започнали работа. Тези, които наесен влизат в университетите, също имат задължение в месеците преди това да се осигуряват за здраве за своя сметка. През изминалата година тази вноска бе 31.20 лв. и увеличението й сега е заради ръста на минималната работна заплата. Здравната вноска за неосигурените е 1/2 от минималната заплата, която от 1 януари вече е 933 лв.

По същата причина се увеличава и здравноосигурителната вноска за самоосигуряващите се лица. За тях минималният размер на здравната вноска е 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 466,50 лв. и не повече от 3750 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2024 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2024 г. или през първия работен ден след тази дата. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офис на приходната агенция, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?