Quantcast

Медия без
политическа реклама

Столична община ще спаси до 120 от 5000 застрашени зелени площи

Районните кметове имат право да посочат максимум 5 частни имота за отчуждаване в паркове и градинки

Илияна Кирилова

Властта в София предприема първи, доста плахи, а може би и закъснели опити да защити застрашени от застрояване площи в паркове, градинки и междублокови пространства. Както е добре известно, голяма част от територията в Столична община, отредена за озеленяване според Общия устройствен план, е частна собственост. В същото време вече изтичат ограничителните срокове предназначението на тези имоти да се променя и на забраните в тях да се строи. Председателят на комисията по екология в СОС Лорита Радева от ГЕРБ е изпратила писмо до 24-те районни кметове, с което е поискала те да посочат до 5 частни имота от зелената система на района, които да бъдат включени в програмата на общината за отчуждаване през 2021 г. Това съобщи кметът на район "Лозенец" Константин Павлов. Условието е предложените терени да са с големина над 2,5 дка. "Това е малка, но позитивна стъпка към уреждането на собствеността в зелените площи на Лозенец!", коментира той в профила си във "Фейсбук".

Павлов обяви, че  "взимайки предвид интересите на гражданите от новите и старите квартали на района, и съобразявайки се с нуждите от площи за отдих и спорт", е предложил 5 имота  в зелени площи "от висок обществен интерес". За два от тях "Сега" вече писа, че поради липса на инициативност от страна на общината са застрашени срокът на защитата им от застрояване да изтече и жителите на "Лозенец" да ги загубят като зелена среда. Става дума за частен имот в градинката между Водната кула в "Лозенец" и бул. "Джеймс Баучер", както и в градинката до "Кинтекс" на бул. "Джеймс Баучер". Освен тях кметът на "Лозенец" иска още София да отчужди терен в горната част на кв. „Кръстова вада“, осигуряващ достъп до крайбрежната зона на река Драгалевска, имоти в кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ с лице на ул. "Борис Руменов".  "Като резерва припомнихме терена на ул „Яна Язова“ в кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, който сме предложили и в основната програма за отчуждаване", съобщава Павлов.

В годините на българския преход битката за природата и зеленината като че ли се оказа най-трайната разделителна линия между т. нар. редови граждани и бизнесмените, на които политиците вече няколко поколения помагат да стават по-богати и по-богати.

 

Той коментира, че отчуждаването на имоти, попадащи в площи за озеленяване, е изключително изостанало в "Лозенец", което налага ударни инвестиции в придобиването и благоустрояването на стотици парцели на територията на района. "Както виждате, въпросът засяга в пълна степен и старите квартали. Ето защо  се надявам тази стъпка да бъде само началото на мащабна кампания за изчистване на въпросите около парковете и градинките в "Лозенец", така че да запазим тази страна на качеството на живот на лозенчани", завършва съобщението на кмета.

Проверка на "Сега" показа, че и други районни кметове вече са дали списък на Лорита Радева с частните имоти в зелени площи, които спешно се нуждаят от решение. Кметът на "Слатина" Георги Илиев поясни, че в отговора си е включил терени в парковете "Гео Милев" и "Робов дол". Той коментира, че изискването парцелите да са с големина над 2,5 дка е било изпълнено, като на места "Слатина" е посочвал по повече от един съседни имоти в една и съща преписка. Кметът, който на изборите през 2019 г. се яви от листата на "Демократична България" и победи кандидата на ГЕРБ, също изрази мнение, че процесът по отчуждаване на частна собственост в паркове, градинки и междублокови пространства е много закъснял, но че всякакво начало е по-добре от нулева активност.

Въпросът обаче е дали предложените от Радева по 5 имота на район не е твърде малко и дали София не закъснява фатално да защити зелените си площи. На 5 октомври м.г. общинското предприятие "Софияплан" съобщи, че в столичните паркове и в други територии, предназначени за озеленяване, има над 5 000 частни имоти. Управителят арх. Любо Георгиев не посочи приблизителната обща квадратура, но съобщи, че информацията по темата е събрана и ще бъде представена на кмета Йорданка Фандъкова. Георгиев коментира, че степента на спешност за взимането на мерки за защитата на тези имоти е различна. За някои от тях сроковете за забрана на смяна на предназначението  изтичат през 2022 г., а за други с промени в отрежданията той е удължен. "Точната приоритизация я правим на базата на това кога изчитат сроковете, колко хора би засегнала загубата или обратното, реализацията на такава зелена площ. Местата, където хората нямат близък достъп до парк, където зелените площи са малко, ще бъде приоритет при изкупуването. Друг приоритет ще е какъв е видът озеленяване - имоти, в които вече има дървета, ще са приоритетни пред такива, в които все още има само трева. Дали бюджетът за 2021 г. ще успее да спаси всички, чиято защита изтича през 2022 г., това аз не мога да кажа", коментира арх. Георгиев.

През последните 13 г. управляващите в София не са отчуждили нито един частен имот в междублоково пространство, парк или градинка по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) с цел те да бъдат запазени като част от зелената система на столицата.

Около месец по-късно, през ноември м.г., в рамките на есенната сесия на Столичния общински съвет, се разбра още, че през последните 13 г. Столична община не е отчуждила нито един частен имот в междублоково пространство, парк или градинка по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) с цел те да бъдат запазени като зелени зони. Признанието бе направено от кмета Йорданка Фандъкова в отговор на питане на "Демократична България". В отговора на кмета пишеше, че от януари 2007 г. до 1 септември м.г. общината е отчуждила 100 имота, но всички те са били за "гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения". Общата площ на отчуждените с тази цел площи е 300 дка, а размерът на изплатените обезщетения е 18 107 146 лв. През споменатия период отчуждаване на имоти със сигурност е имало и за изграждане на общински инфраструктурни проекти като строеж на булеварди, метрото и т.н., но информация за тях липсва в отговора от "Московска" 33. 

Както "Сега" писа, между тези две съобщения стана ясно, че Конституционният съд отменя като противоречащи на конституцията текстове от споменатия ЗУТ,  свързани със сроковете, в които общините имат право да отчуждават частни имоти, предвидени за озеленяване. По-специално КС обяви за противоконституционен част от член, определящ 15-годишния срок от влизане в сила на подробните устройствени планове за отчуждителни процедури спрямо частните имоти. Делото в КС бе образувано през март 2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет. "В рамките на прекомерно дългия срок от 15 години на собствениците на отредени по устройствените планове частни имоти за реализация на мероприятия по обществено озеленяване е наложено да търпят бездействието на държавната или общинската администрация, ако тя не предприеме действия по отчуждаване", пише в решението. Със същото постановление съдът отмени и забраната граждани и юридически лица да обжалват Общите устройствени планове на общините.  След решението на съда правният сайт Lex.bg съобщи, че до 2 месеца Народното събрание би трябвало да приеме съответните нови текстове в ЗУТ, свързани с това решение. И към момента няма информация такива промени да се предложени. 

Над  5000 частни имота има в софийските паркове и в територии, предвидени за озеленяване на територията на Столична община. Това съобщи шефът на новото общинско предприятие "Софияплан" арх. Любо Георгиев при представянето на организацията, която наследява "Софпроект".

 

Още по темата