Quantcast

Медия без
политическа реклама

13 г. София не е отчуждила и един имот за градинка или парк

От 2007 г. досега са изкупени само 300 дка, и то за гробища, зоопаркове и други "специфични цели"

Илияна Кирилова

През последните 13 г. управляващите в София не са отчуждили нито един частен имот в междублоково пространство, парк или градинка по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) с цел те да бъдат запазени като част от зелената система на столицата. Това съобщи общинският съветник от "Демократична България" Грети Стефанова на последното заседание на СОС. Тя заяви, че е получила отговори на нейно питане от кмета Йорданка Фандъкова, от които става ясно, че Столична община не е провеждала отчуждителни процедури по този текст от ЗУТ, според който "основа на зелената система са озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване".

"По реда на този член не са отчуждавани частни площи за зелена система, имаме кръгла нула. От 28 януари 2007 г. досега няма нито един отчужден имот за междублоково озеленяване, за парк или градина в София. Собствениците на тези имоти напълно законно ще могат да искат промяна на предназначението и тяхното застрояване", коментира Стефанова. Въпреки че участваше във въпросното заседание, което се проведе онлайн, Фандъкова не взе отношение по темата и не оспори казаното.

В отговора на Фандъкова пише още, че от януари 2007 г. до 1 септември т.г. Столична община е отчуждила принудително 100 имота, но по реда на друг член от закона - за "друго специфично предназначение". Към него спадат терените, които се отчуждават за "гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения". Общата площ на отчуждените с тази цел площи е 300 дка, а размерът на изплатените обезщетения е на обща стойност 18 107 146 лв., става ясно от информацията. Всички терени, придобити от Столична община, са допълващи елементи на зелената система с "друго специфично предназначение" и публична собственост по смисъла на Закона за устройство на територията", се посочва в документа, изготвен от Дирекция "Инвестиционно отчуждаване" към Направление "Архитектура и градоустройство", което се управлява от главния архитект на София Здравко Здравков. През споменатия период отчуждаване на имоти със сигурност е имало и за изграждане на общински инфраструктурни проекти като строеж на булеварди, метрото и т.н., но информация за тях липсва в отговора от "Московска" 33. 

 

Информацията, че Столична община не е отчуждавала частни имоти, намиращи се в паркове, градини и междублокови пространства, идва на фона на новината, че Конституционният съд отменя като противоречащи на конституцията текстове от споменатия ЗУТ. Те са свързани със сроковете, в които общините имат право да отчуждават частни имоти, предвидени за озеленяване. В Държавен вестник вече са публикувани мотивите, с които в средата на октомври КС обяви за противоконституционен част от чл. 208 от ЗУТ, определящ 15-годишния срок от влизане в сила на подробните устройствени планове за отчуждителни процедури спрямо частни имоти, предвидени да останат зелени площи. Според граждански сдружения, създадени да се борят с презастрояването в различни квартали на столицата, в някои части на града този 15-годишен срок изтича през 2022 г. 

Делото в КС бе образувано през март т.г. по искане на Висшия адвокатски съвет. В жалбата се твърди, че в оспорената разпоредба законодателят е допуснал "несправедливо и необосновано ограничаване на правото на собственост и по този начин е надхвърлил конституционната рамка, която поставя принципът за правовата държава с двата негови елемента – правна сигурност и материална справедливост". ВАС смята, че собствениците на поземлени имоти, отредени по устройствените планове за реализация на мероприятия по обществено озеленяване, са поставени в неравностойно положение спрямо останалите собственици на поземлени имоти, които имат право по своя инициатива да изготвят необходимите проекти и да променят предназначението им за задоволяване на своите нужди. 

В решението КС постановява, че 15-годишният срок е несъразмерно дълъг и съществено надхвърля необходимото за постигане на дефинираните цели. Установена е несъразмерност и с оглед другите срокове, в които следва да започнат отчуждителните процедури – 10 г. от влизане в сила на подробния устройствен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и 5 г. - за изграждане на всички останали обекти, публична собственост на държавата и общините, отбелязва КС.

"В рамките на прекомерно дългия срок от 15 години на собствениците на отредени по устройствените планове частни имоти за реализация на мероприятия по обществено озеленяване е наложено да търпят бездействието на държавната или общинската администрация, ако тя не предприеме действия по отчуждаване", пише в решението. По изложените съображения КС приема, че разпоредбата на въпросния член, предвидени за озеленени площи- 15 г., противоречи на Конституцията. Със същото решение съдът отменя и забраната граждани и юридически лица да обжалват Общите устройствени планове на общините.  До 2 месеца Народното събрание трябва да приеме съответните нови текстове в Закона за устройство на територията, свързани с това решение на КС, съобщава Lex.bg.

 

Цъкаща бомба

На 5 октомври от друга структура под шапката на Столична община - "Софияплан", съобщиха, че в парковете в столицата и в други територии, предназначени за озеленяване, има над 5 000 частни имоти. Управителят на общинското предприятие арх. Любо Георгиев не посочи приблизителната обща квадратура на тези имоти, но съобщи, че информацията по темата е събрана и скоро ще бъде представена на вниманието на Фандъкова."Практически почти сме завършили процеса на анализ на тези имоти. Има работна група от общински съветници, която съществува от доста време. В момента тези имоти са над 5 000, като степента на спешност по отношение на взимането на мерки за тяхната защита е различна. За някои от тях сроковете наистина изтичат през 2022 г., но за други има промени в отрежданията. Важното е, че по този начин срокът се измества във времето. Точната приоритизация я правим на базата на това кога изчитат сроковете, колко хора би засегнала загубата или обратното, реализацията на такава зелена площ. Местата, където хората нямат близък достъп до парк, където зелените площи са малко, ще бъде приоритет при изкупуването. Друг приоритет ще е какъв е видът озеленяване - имоти, в които вече има дървета, ще са приоритетни пред такива, в които все още има само трева. Дали ще успее бюджетът за следващата година да спаси всички, това аз не мога да кажа", коментира арх. Георгиев.

Отново на 5 октомври, тоест преди обявяване на решението на Конституционния съд, главният архитект на София Здравко Здравков коментира, че изтичането на част от сроковете на забрана за смяна на предназначението не означава, че собствениците на имоти в паркове и междублокови пространства ще могат да поискат да сменят статута им и да строят върху тях. Причината била, че зелените площи в столицата имат специалната защита на Закона за устройство и застрояване на Столична община. "В неговия чл. 11 ал.2  не се допуска промяна на зелени площи, който са защитени с Общия устройствен план и на такива, които са отредени за локални паркове и градини с подробни устройствени планове", коментира Здравков.

Още по темата