Медия без
политическа реклама

Стажът и възрастта все по-трудно стигат за пълна пенсия

Над 12% от новите пенсионери получават първа пенсия на 67 г.

Pixabay

Въпреки затягането на условията за пенсиониране, новоотпуснатите пенсии бележат ръст през 2022 г. - тенденция, която се наблюдава от началото на пандемията. С това се задълбочават и негативните процеси в пенсионната ни система - все по-малко са "обикновените" пенсии, все повече стават инвалидните, и все повече хора не успяват да изпълнят обичайните условия за стаж и възраст. Това показва статистическият бюлетин на НОИ за пенсиите през изминалата година.

Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст продължава едва да надхвърля като вид 50% от всички новоотпуснати пенсии през годината - такива са 52 048 пенсии от общо 97 590 отпуснати през 2022 г. и делът им намалява в сравнение с 2021 г. За сметка на това инвалидните пенсии се увеличават и като брой, и като дял - от 32 648 през 2021 г. на 36 952 през 2022 г., което е над 37% от всички новоотпуснати пенсии. Тук не влиза социалната пенсия за инвалидност, при която иначе също има сериозно увеличение от 2797 на 3281 броя.

Още по-непоправимо изглежда положението, когато се погледне по кой ред са се пенсионирали хората с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Миналата година от всички нови пенсии само 26 524 са отпуснати по чл. 68, ал. 1 и 2 на Кодекса за социално осигуряване, където са годините и стажът за трета категория труд. Това е по-малко от инвалидните пенсии, а би следвало да е обичайният начин за излизане в пенсия у нас. Другите пенсионери използват изключенията.

23% от личните пенсии за осигурителен стаж и възраст се дават на хора, които поради липса на стаж далеч са надхвърлили обичайните години за пенсиониране (62 г. за жените тази година и 64 г. и 6 месеца за мъжете). 12 043 души са се пенсионирали по тази линия на почти 67-годишна възраст (от тази година възрастта достигна предела си - 67 г.). За целта те трябва да докажат поне 15 години осигурителен стаж. Броят на тези пенсионери през 2022 г. е с 6,6% по-голям спрямо предходната година и леко забавя ръст. Този вид пенсия е 12,34% от всички новоотпуснати.

Най-голямо увеличение миналата година обаче бележи друга хипотеза на пенсиониране - хората, които имат стажа, но нямат възрастта и се решават да излязат предсрочно в пенсия срещу това завинаги да я получават в намален размер. Това е възможно до една година преди навършването на съответната възраст. От този текст на КСО са се възползвали 7232 души - малко на фона на останалите, но пък с 22% повече в сравнение с 2021 г. Миналата година имаше опит това пожизнено намаление на пенсията да се оспори пред Конституционния съд, но той отсъди, че сегашното положение не нарушава Конституцията. Ранното пенсиониране по принцип се стеснява все повече - задължителна част от всяка пенсионна реформа.

Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана Диана Ковачева за установяване на противоконституционност на текста от Кодекса за социално осигуряване, според който човек получава пожизнено намалена пенсия, ако се пенсионира с 1 година предсрочно.