Медия без
политическа реклама

Прокуратурата подозира, че добив на материали е виновен за бедствията

Държавното обвинение разпореди на МВР, МОСВ и МЕ да проверят защо преливат реките

14 Яну. 2021
БГНЕС

Прокуратурата се усъмни, че добив на инертни материали може да е в основа на бедствията с наводненията от последните дни. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение. 

"Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите, министъра на вътрешните работи и министъра на енергетиката да извършат незабавни проверки, чрез които да се установи дали е възможно незаконен добив на инертни материали (наносни отложения и строителни материали) от коритата на реките да са довели до разливите им", се посочва в него.

Във ВАП вече била образувана преписка въз основа на информация в медиите, в която са изложени доводи за връзка между незаконния добив на строителни материали и наводненията в части от Южна България (по поречието на реките Струма и Места).

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на енергетиката (МЕ) следва да извършат съвместна проверка, която да установи наличие на нарушения на Закона за водите (ЗВ) и на Закона за подземните богатства (ЗПБ) в случилите се наводнения при разливите на р. Струма и р. Места, а и другаде, като предпоставка за настъпилото бедствие. Трябва да се прецени необходимостта от извършване на проверки за наличието на посочените нарушения и на други места на територията на страната, с цел предотвратяване на наводнения, посочват прокурорите. 

Министърът на вътрешните работи следва да предприеме незабавни мерки в съответствие с правомощията по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), указва още ВАП.

Направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях, както и  санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове трябва да се отразят в обобщен доклад до ВАП в кратък срок. В него да се посочат и евентуални случаи на данни за извършени престъпления, респ. изпращане на  съответните прокуратури или органи на МВР.

Още по темата