Медия без
политическа реклама

Прокуратурата подхвана и банкоматите

Държавното обвинение иска от МФ и БНБ промени срещу високите такси при теглене. Централната банка отговаря, че няма законодателна инициатива

04 Септ. 2020Обновена

Прокуратурата стигна и до банкоматите, заради сигналите за високи такси при обменния курс, достигащи до 15 на сто. Почти всекидневните съобщения от Върховна административна прокуратура, която указва на една или друга институция да проверява или прави нещо, този път достигнаха министерството на финансите и БНБ. 

"ВАП предлага на министъра на финансите и на управителя на БНБ да преценят предпоставките за иницииране на нормативни промени, възможно извършване на  организационни действия, вкл. и издаване на подзаконови нормативни актове или тяхното изменение, свързани с нормативната уредба за обменния курс при банкоматите и всички други въпроси от подобен характер", пишат от държавното обвинение. От съобщението не става ясно защо толкова години наред не е било предприето нищо по въпроса. Не става ясно и какво ще се случва, докато някога, евентуално бъдат направени въпросните промени.

Всъщност повод за прокурорската реакция стана публикация в "Медиапул",  че по курортите има много банкомати, които прибират огромни такси при теглене. Те не нарушавали законите, но оскъпяват тегленето на пари с 10-15%, най-вече при теглене от валутна сметка, а често потребителите не забелязват неизгодните условия. Във форумите туристи се оплакват, че такива банкомати заливат Хърватия, Крит, Румъния, Полша и т.н. У нас освен по морето се срещат и в Банско, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Сливен, Русе, показва справка в Google Maps. Доста такива банкомати има и в София.

Сегашните предложения на ВАП били по повод образувана преписка по информация, публикувана в медиите, в която са цитирани сигнали, че в курортите има банкомати, които удържат до 15% от сумата при теглене на пари. Посочено е още, че Българската народна банка (БНБ) предлага регулацията за обмяната на валута чрез банкомати да се приравни с тази за обменните бюра, като е посочено, че „по този начин ще се ограничи прилагането на неизгодните обменни курсове при теглене на суми от сметка с чужда валута“.

Всъщност БНБ разви идеите си в становище по искане и въпроси на "Сега" .  Регулацията за обмяната на валута чрез банкомати да се приравни с тази за обменните бюра, предлага Българската народна банка (БНБ). По този начин ще се ограничи прилагането на неизгодните обменни курсове при теглене на суми от сметка с чужда валута. Това стана ясно от отговор на БНБ на запитване от в."Сега" кой регулира дейността на банкоматите у нас, след като потребители се оплакват в социалните мрежи, че курортите ни са залети от АТМ-устройства, които прибират огромни такси при теглене на пари.

"Българската народна банка няма правомощия да регулира и администрира таксите и обменните курсове, прилагани при предоставяне на услуги по теглене на пари в брой чрез терминално устройство АТМ", обясниха за "Сега" от централната банка. 

Оттам уточняват още: Услугите по теглене на пари в брой чрез терминални устройства ATM, ако операторът не извършва други платежни услуги, попадат извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи и на Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар. Законът за платежните услуги и платежните системи, както и Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар, съдържат единствено изискване за предоставяне на клиента на предварителна информация за всички такси за теглене и обмяна на валута преди тегленето, както и след получаването на парите в наличност в края на операцията. От БНБ посочват, че са проверили дейността на за спазването на тези информационни изисквания, но не са установени нарушения. НАП също не може да се намеси в случая с неизгодния курс на банкоматите, защото не ставало въпрос за обмяна на валута в наличност.

От централната банка обаче допълват, че са подкрепили извършването на законодателни промени, с които да се въведе ограничение на прилаганите обменни курсове при обмяна на валута от банкомат, сходни на тези при обмяната на валута в наличност в обменните бюра.

В момента лицата, извършващи дейност като обменно бюро, са задължени да се вписват в специален регистър на НАП. Освен това в наредбата за обменните бюра се посочва, чеобменният курс може да се отклонява до 5 % от курса за съответната валута за деня, за която БНБ има котировка.

Законодателната инициатива по отношение на обмяната на валута от банкомати трябва да дойде от Министерството на финансите, но досега, когато е обсъждан този въпрос, БНБ винаги са изказвали позиция, че трябва да се приложат правилата за обменните бюра, обясниха от ведомството.

В писмото на ВАП до БНБ и МФ сега се цитират разпоредби от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), който урежда изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги; условията и редът за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните институции; изискванията за предоставяне на информация при извършване на платежни услуги; правата и задълженията на страните при извършването на платежни услуги; условията и редът за лицензиране; платежният надзор и др. Цитира се и Валутният закон (ВЗ), според който в министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, а министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за вписване в нарочен регистър и изискванията към дейността на обменните бюра. Същевременно е изяснено, че във връзка с изнесените в медиите данни няма изрична и конкретна уредба. Именно по тези съображения и в изпълнение на конституционните си правомощия да следи за спазване на законността, ВАП прави предложението. Обратната информация за предприетите мерки следва да се получи във ВАП в кратък срок, пишат от държавното обвинение.

Не става ясно какво се случва, докато бъдат евентуално направени някакви промени, част от които трябва да са законови и ще изискват, ако не години, то със сигурност месеци. 

 

РЕАКЦИЯ

Само часове след съобщението на ВАП, БНБ побърза да реагира с нарочна позиция, в която в общи линии се оправдава с европейска регулация, която не предвижда ограничения в таксите, както и с липса на законодателна инициатива. Централната банка твърди, че "услугите по теглене на пари в брой чрез терминални устройства ATM, ако операторът не извършва други платежни услуги, попадат извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи и на Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар". Независимо от това, в тези случаи на клиента следва да се предоставя предварителна информация за всички такси за теглене и обмяна на валута, включително за обменния курс, преди тегленето, както и след получаването на парите в наличност в края на операцията. Действащата национална и европейска правна рамка не налага обаче ограничения за размера на таксите в тези случаи, твърди БНБ

През 2019 г. от страна на Българската народна банка е извършена проверка, в резултат на която е установено, че изискванията за предварително уведомяване на клиентите за приложимите такси за теглене и обмяна на валута, включително за обменния курс, са изпълнени. БНБ е подкрепила извършването на законодателни промени, които да позволят въвеждане на ограничения на прилаганите обменни курсове при обмяна на валута, осъществявана на терминално устройство АТМ, сходни с правния режим при обмяна на валута в наличност, за което е уведомен министърът на финансите.

Бихме искали да подчертаем, че Българската народна банка няма право на законодателна инициатива и няма правомощия да регулира и администрира таксите и обменните курсове, прилагани при предоставяне на услуги по теглене на пари в брой чрез терминално устройство АТМ, се посочва в позицията. От нея става ясно, че на практика или нищо не може да се направи, или ако се прави ще е след спорове и след много време.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата