Медия без
политическа реклама

Над половин милион лева са платени за бавно правосъдие през 2020 г.

202 жертви на протакани дела са получили средно по 2761 лв.

Законът за съдебната власт предвижда до 10 хил. лв. обезщетение за бавно правосъдие.
Илияна Кирилова
Законът за съдебната власт предвижда до 10 хил. лв. обезщетение за бавно правосъдие.

557 800 лв. са изплатени през 2020 г. като обезщетения за бавно правосъдие. Това сочат данните, предоставени от Министерството на правосъдието (МП) на "Сега". Става дума за обезщетенията, които МП плаща, след като Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е констатирал случай на разглеждане и решаване на дело извън разумния срок. Отделно данъкоплатците покриват разходите по обезщетения, присъждани от съдилищата по Закона за отговорността на държавата по искове срещу прокуратурата, както и милиони левове по дела в Страсбург.

Тези 557 800 лв. са платени по 202 споразумения с пострадалите от бавното правосъдие. Това прави средно по 2761 лв. на човек. През 2019 г. по тази административна процедура са платени 620 200 лв., но тогава и споразуменията са по-голям брой - 265 споразумения, т.е. средната сума е по-малка - 2340 лв.

Дела, които се точат четвърт век

В последния доклад за проверките на ИВСС за бавно правосъдие се разказва за дело на жена срещу работодателя ѝ за обезщетяване на вреди от професионално заболяване, което се е проточило почти 25 години. Злополучното дело е образувано през 1994 г. пред Софийския градски съд и разглеждането му на първа инстанция е продължило до 2005 г. 

Най-бавното наказателно дело, установено за периода юли-септември 2020 г. е дело за грабеж, продължило над 15 години. Оплакването до ИВСС е подадено от подсъдимия, който има право на обезщетение. Дознанието срещу него е започнало през 2005 г., а делото влиза в съда през 2007 г. Оправдателната присъда на първата инстанция е четена през юли 2019 г. Тя влиза в сила през март 2020 г., когато е потвърдена от Софийския градски съд. От делото става ясно, че то е било за грабеж на 100 лв., извършен през януари 2005 г.

Над 11 години е продължила сагата и с делото срещу четирима полицаи, които бяха обвинени в превишаване на власт и нанасяне на телесна повреда на евродепутата от "Атака" Димитър Стоянов през юли 2008 г. В крайна сметка четиримата са оправдани окончателно и един от тях е потърсил обезщетение заради протакането. В решението на градския съд по делото е записано, че "умишлено или не, обвинителният акт е бил изготвен така, че изначално да "минира" възможността за осъждане на подсъдимите, дори описаните факти да бъдат доказани".

Процедурата

От административната процедура за обезщетение за бавно правосъдие могат да се възползват страни по приключени граждански, административни и наказателни дела, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от ИВСС, а след това споразуменията за изплащане на обезщетения се подписват от министъра на правосъдието. Максималният им размер е 10 хил. лв.

По закон главният инспектор на всеки три месеца изпраща на Висшия съдебен съвет данни за установените нарушения, а министърът на правосъдието - за изплатените обезщетения. Законът повелява още през половин година съветът да анализира причините за нарушенията и да приема мерки за тяхното отстраняване. 

В доклада има и дело за лека телесна повреда, продължило близо 5 години и накрая прекратено по давност. 

 

Всеки работен ден данъкоплатците дължат средно по 11 453 лв. заради лошата работа на прокуратурата. От началото на 2019 г. до 5 август тази година държавното обвинение е осъдено по над 370 граждански дела за обезщетение и дължи общо 4 787 594 лв.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?