Медия без
политическа реклама

МРРБ залъгва строителите с неизпълними обещания

Индексация на договорите заради инфлация е допустима само ако е предварително предвидена

20 Ноем. 2021ТАНЯ ПЕТРОВА
В началото на ноември регионалният министър Виолета Комитова и шефът на Камарата на строителите в България Илиян Терзиев обявиха примирие и общи действия за актуализиране на цените по финансираните с публични средства договори.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството поема трудно изпълними ангажименти пред фирмите от строителния сектор в опит да намали напрежението в бранша. Даденото от МРРБ обещание за индексация на цените, по които държавата плаща по сключени строителни договори заради инфлацията, ще можe да се изпълни в много малка част от случаите. Изобщо не е ясно и дали за такава индексация ще се намерят пари. 

Действащите договори на държавата и общините за строителство на пътища, водопроводи, пречиствателни станции и т. н. ще бъдат индексирани, което означава сериозно оскъпяване.

Това показа проверка на "Сега" по повод дадените заявки за индексация на строителните договори заради поскъпването на материалите. Според регионалния министър Виолета Комитова повишението на цените на материалите създава особен риск за неизпълнение на вече стартирали договори по стария програмен период, които трябва да приключат до 2023 г. Затова по тези договори според Комитова трябва да се работи приоритетно. 

Индексирането на договорите с размера на инфлацията е в разрез с логиката на пазара и начина на ценообразуване при възлагането на обществени поръчки, при които рисковете следва да се преценят предварително, коментираха юристи. "Какво означава да се индексират цените спрямо инфлацията? Ако пазарът се успокои в последствие и цените паднат, ще се актуализират ли и договорите надолу", дават пример юристи. 

Подобна промяна на цени е възможна и само в случай, че индексирането е изрично предвидено в договорите, с които възложени дейностите. "Законът за обществените поръчки позволява изменение в договорените цени, но само ако такава промяна е предвидена чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи в конкретния договор относно естеството, обхвата и условията, при които ще се извърши. В тях трябва да са дефинирани обстоятелствата, чието настъпване се взема предвид и начина, по който промените ще се отразяват в единичните цени на отделните дейности", обясниха от Агенцията за обществени поръчки в отговор на зададени от "Сега" въпроси. От агенцията са категорични, че актуализирането на цените заради инфлация не може да се прекара през друга вратичка - налиичието на допустими допълнителни разходи по проектите. Тези средства в договорите касаят допълнителни разходи заради възникнали допълнителни дейности и не могат да се ползват за увеличение на цените поради инфлация, коментират от АОП. 

Проверка на отделни договори, възлагани по оперативните програми, показва,  че в тях масовото се съдържа декларация, че цената е окончателна и включва и финансовия риск по изпълнение на дейностите. Много малко договори имат изрична клауза за актуализация на цени. Такава възможност например фигурира в сключените между АПИ и държавното дружество "Автомагистрали" договори за строителството на "Хемус". В тези договори е предвидена индексация на цените строително-монтажните работи, съдържащи битум, като е предвидена възможност както за повишаване на цените при поскъпване на битума от над 20%, така и намаляване на цените в обратната посока - при поевтиняване на битума с над 20%. 

Много трудно изпълнимо е и обещанието подобна индексация да бъде направена на всички нива на публично финансиране - държавно и общинско. От МРРБ не отговориха на поставени от "Сега" въпроси как точно си представят да се случи това, кои възложители може да засегне подобно решение и как ще се обезпечи финансови. "Няма как подобна индексация да се прави с някакъв тип общо произнасяне. Трябва да се слезе на ниво отделен договор, а възложителите са огромен брой, както и договорите", коментират юристи. По данни на АОП за тази година в България са сключени 2677 договора с предмет строителство на стойност 1, 86 млрд. лв. Не е ясно колко поръчки от предходни години продължават да се изпълняват и на каква стойност са. 

ВЪЗМОЖНОСТИ

Европейската директива за обществените поръчки позволява повече възможности за изменение на договорите, но не всички текстове фигурират в българския закон за обществените поръчки. Директивата дава възможност за изменение на договорите без поставяне на изрични условия, ако изменението не надхвърля 15% от стойността, но не повече от €5 350 000, обясниха експерти. В българския закон такъв текст не фигурира. И европейската директива уточнява изрично, че евентуално изменение на цените трябва да е предвидено в договора. Като повод за подобна индексация на цени може да се използва и предвидената възможност за изменения в договорите поради възникване на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди. Подобно решение обаче е възможно по-скоро за отделни извънредни случаи, коментират юристи. Видно от действията на представителите на строителния бранш, законовите ограничения и трудности около индексацията на цените не са тайна за властите, макар че по тях никой не навлиза в детайли. Вече бе съобщено, че Камарата на строителите в България започва спешни политически срещи, за да лобира за законови изменения за решаване на въпроса. 

 

 

 

 

 

Още по темата