Медия без
политическа реклама

Близък на Брендо отърва глобата за мнима къща за гости

Треньорът по борба Георги Караманлиев печели делото срещу наложена санкция в размер на 267 655 лв. по селската програма

24 Май 2021
Така се ракламира в сайта vila.bg къщата в село Сакарци.
Така се ракламира в сайта vila.bg къщата в село Сакарци.

Соченият за близък до Евелин Банев-Брендо треньор по борба Георги Караманлиев ще се размине със солена глоба по Програмата за развитие на селските райони. През 2020 г. фирма "Интервал-инвест", в която Караманлиев държи дял, бе санкционирана от Държавен фонд "Земеделие" да възстанови 100% от предоставената субсидия за изграждането на поредната мнима къща за гости. Оказа се, че къщата в с. Сакарци, община Тополовград, изобщо не е изпълнила бизнес-плана си и е поредната частна резиденция, финансирана с пари на ЕС. Пред август, м.г. Административен съд - Ямбол потвърди наложената от ДФЗ глоба и постанови, че фирмата "Интервал-инвест" следва да върне цялото получено безвъвзмездно финансиране в размер на  267 655,38 лв. Върховният административен съд обаче е решил окончателно нещо различно и актът за установяване на публично държавно вземане пада, научи "Сега". 

Къщата за гости в село Сакарци е изградена на базата на договор от края на 2014 г. по злополучната мярка на ПРСР "Разнообразяване към неземеделски дейности", по която се оказаха усвоени не по предназначение огромни суми. Според представения от "Интервал-инвест" бизнес-план къщата за гости е следвало да реализира постъпателно нарастващи приходи - 165 000 лв. за 2016 г., 195 000 лв. - за 2017 г., 257 500 лв. - за 2018 г. В същото време са реализирани съвсем символични приходи - съответно 1 325,69 лв.,  2029,32 лв. и 1133,33 лв. Това прави средноаритметично годишно изпълнение на бизнес-плана от 0,73%, е показала назначената по искане на съда в Ямбол  съдебно-икономическа експертиза. Не е спазен и планът за разкриване на нови работни места - при 7 заявени места, през трите години в къщата за гости са работели 1 или 2 души. Фирмата не е представила при проверката и всички необходими документи. За всяко от тези нарушения ДФЗ е определил процент санкция, като за неизпълнението на бизнес-плана и неразкриването на обявените работни места санкцията е пълна - 100% от финансирането. Правилата обаче не допускат сумиране, като при повече от едно нарушение се налага най-високата санкция - в случая 100% връщане на сумите. 

Върховният административен съд не е обсъждал тези нарушения по същество, защото е установил, че санкцията изобщо не е наложена по правилния закон. Вместо по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, този вид нарушения следва да се санкционират по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и кохезионни фондове, изтъква съдът. Вторият закон предвижда изричен ред за налагане на финансови корекции при неизпълнение на индикатори в договорите, а бизнес-планът е именно такъв индикатор, посочва още ВАС. На това основание съдът разпорежда актът за публично вземане да бъде отменен. 

Не е ясно дали ДФЗ ще издаде нов акт по реда на правилния закон и ако да - за каква сума. И този закон по принцип изисква налагане на финансова корекция в размер на 100%, ако неизпълнението на заложените индикатори надхвърля 55%. Това най-малкото означава нови съдебни дела. За загубеното дело във ВАС ДФЗ е осъден да заплати съдебни разноски за двете съдебни инстанции в размер на 19 750 лв. Не е ясно дали от същия порок не страдат и други актове за публични вземания, издавани от ДФЗ по тази мярка. 

Източването на пари по селската програма чрез проектите за къщи за гости бе публично признато от ДФ "Земеделие". В края на 2019 г. фондът публикува справка за извършени 288 проверки на място, при които се оказа, че следва да се наложат санкции върху 253 проекта. 158 от проектите се оказаха с финансови корекции в размер на 100% за общо 43,1 млн. лв. Ведомството публикува и пълния списък на проектите с наложени 100% санкции, като "Интервал-инвест" е именно сред тези фирми. 

Георги Караманлиев се сочи за близък до издирвания Евелин Банев-Брендо още от студентските години покрай борбата. Караманлиев, който живее в Швейцария, бе призоваван по делото за пране на пари срещу Брендо у нас. В дома му през 2011 г. са открити важни документи за дейността на Банев. Самият Банев е в неизвестност, макар да е осъден в три държави за трафик на наркотици и пране на пари.    

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата