Quantcast

Медия без
политическа реклама

Амониев азот и кислороден дефицит са избили рибата край Варна

Влиянието на повредения тръбопровод е локално, заяви Басейнова дирекция

26 Май 2020
Фейсбук
Подмяна на авариралия тръбопровод тече в момента.

Басейнова дирекция "Черноморски регион" оповести днес резултати от проби на 19 и 20 май, които трябваше да посочат причините за измирането на риба във Варненското езеро. Институцията не излезе с категорична констатация, но е открила силно завишени стойности на амониев азот, както и кислороден дефицит във водата. Затова счете, че тези фактори са "вероятна причина за измирането на риба източно от „ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД"". Кислородът е жизненоважен за организмите, а амониевият азот е силно токсичен.

Пробите трябваше да изяснят и влиянието на голямата авария в началото на езерото върху измирането на рибата. Резултатите сочат, че замърсяването е голямо западно от отнесената тръба, тоест навътре в езерото.

 

В посока към морето намалява.

 

Това не е новина, тъй като от десетилетия Варненското езеро е обект на промишлени замърсявания. "Извършените анализи, както и съпътстващата информация от проверката на място, не могат да се обвържат еднозначно с локалното влияние на дефектиралия тръбопровод", гласи витиеватото становище на Басейнова дирекция по този въпрос.

Изследване е правено на четири места. В района на „ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД ( 9 км от тръбопровода) данните от 19 май показват отклонение при амониевия азот (0,64 mg/l при норма 0,3 mg/l), при общия фосфор (0,106 mg/l при норма 0,075 mg/l), има и незначително превишение по ортофосфати (0,069 mg/l при норма 0,06 mg/l). "Същевременно се отбелязва изключително ниско ниво на разтворен кислород  - 0,74 mg/l при норма 6 mg/l, т.е.

 

почти 8 пъти под нормата",

 

се казва в съобщението на дирекцията. На другия ден също е отчетено високо съдържание на амониев азот. На 300 метра западно от авариралата тръба също има отклонение при амониевия азот (0,75 mg/l при норма 0,3 mg/l, т.е превишаване почти от 2,5 пъти). Наблюдава се превишение за рН (8,99 при норма 8,7), както и ниско ниво на разтворен кислород (4,0 mg/l при норма 6 mg/l). В района на село Казашко (5 км от тръбопровода) единственото превишение е при рН (8,99 при норма 8,7). На 1 км от тръбата в посока към морето не се отбелязват отклонения от нормативните стойности. Освен посочените, са измервани и други показатели, но те са в нормални граници. 

Още по темата