Медия без
политическа реклама

ЕС създаде орган за безопасното разработване на ИИ

ЕПА/БГНЕС

Европейският съюз представи структурата на новата Служба за изкуствен интелект (ИИ), която ще играе ключова роля в оформянето на европейската екосистема за ИИ през следващите години. Дирекцията се създава в съответствие с новия Акт на ЕС за изкуствения интелект, който се очаква да влезе в сила до края на юли.

Органът ще изпълнява двойна функция - ще подпомага регулирането на рисковете, свързани с ИИ, и ще насърчава иновациите в тази област. Предвижда се той да има и глобално въздействие, тъй като много държави формират свои собствени подходи към управлението.

Както съобщава Tech Crunch, Органът ще се състои от пет основни отдела. Първият ще отговаря за прилагането на новите закони за ИИ в държавите - членки на ЕС. Той ще поддържа връзка с националните регулаторни органи, ще ги подпомага в хармонизираното прилагане на законодателството и ще установява и разследва потенциални нарушения. Това звено ще може да налага санкции на нарушителите.

Второто звено за безопасност на ИИ ще се съсредоточи върху безопасността и анализа на рисковете, които представляват усъвършенстваните модели на изкуствен интелект, като ChatGPT. Специално внимание ще бъде отделено на високопроизводителните модели с общо предназначение (GPAI). Служителите ще работят за идентифициране на системните рискове на такива модели, разработване на мерки за смекчаване и тяхното тестване.

Звеното за върхови постижения в областта на изкуствения интелект и роботиката ще координира и финансира научните изследвания и разработките в областта на изкуствения интелект в ЕС. То ще работи и по модернизирането на европейските суперкомпютри, за да подпомогне обучението на усъвършенствани модели.

Четвъртият блок „ИИ за социална полза“ е насочен към темата, съдържаща се в името му. Неговите задачи ще включват разработването и изпълнението на големи проекти с положителен социален ефект от прилагането на тази технология. Това могат да бъдат проекти в области като медицинска диагностика, моделиране на времето, възстановяване на обекти на културното наследство и др. Както vrnews.info припомня, през настоящата учебна година вече се използват и първите по рода си български учебници с добавена реалност, одобрени от МОН.

И накрая, четвъртото звено „Координация на политиката в областта на иновациите и изкуствения интелект“ ще отговаря за изпълнението на стратегията на ЕС за изкуствения интелект. Неговите задачи ще включват наблюдение на тенденциите и инвестициите, стимулиране на внедряването на технологиите на ИИ в промишлеността, подкрепа за стартиращи предприятия и създаване на иновационна екосистема.

По този начин три от петте звена ще се съсредоточат върху насърчаването на иновациите и внедряването на технологиите, което би трябвало да разсее опасенията, че новите правила няма да могат да забавят развитието на сектора. В същото време две звена ще осигуряват надзор върху спазването на правилата и сигурността.

Органът за изкуствен интелект вече активно попълва своя персонал. Към момента в него работят около 60 души, но се очаква броят на служителите да нарасне до 140 през следващите години. Това ще бъдат технически експерти, юристи, икономисти и други специализирани специалисти. Една от най-важните задачи на Службата е да подготви насоки и кодекси за най-добри практики за разработчиците на ИИ. Тези документи трябва временно да запълнят празнината, докато всички разпоредби на закона влязат в пълна сила. Планира се първият кодекс да бъде публикуван през лятото на тази година.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЕС, ИИ, контролен орган

Още по темата