facebook
twitter

Първа страница

Антирекорд - вече над половината от обществените поръчки са с нарушения

Държавните ревизори установиха пороци в 614 процедури за 730 млн. лева
2 058
 АДФИ
Дял на проверените обществени поръчки със значителни нарушения за периода 2014-2018 г.

Положението с обществените поръчки в България става все по-лошо, разкрива отчетът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2018 г.

Миналата година АДФИ е проверила 1204 поръчки на стойност близо 1.39 милиарда лева. В 614 от тях - за  729 милиона лева, са установени различни по тежест "дефекти". Тоест във всяка втора процедура има нередности и нарушения. Като се има предвид, че държавният бюджет харчи над 44 милиарда лева годишно и че ЕС налива също милиарди в България по оперативните програми, това означава, че държавни ведомства и общини харчат неефективно и не по правилата огромни средства на българските и на европейските данъкоплатци. Това са най-лошите данни за последните пет години, коментират експертите на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Пороците са 4 основни типа: редовно се "пропуска" провеждането на обществена поръчка; вместо истинско състезание се прави пряко договаряне; не се събират различни оферти; средствата се изразходват не по предназначение. Нарушения има във всички фази - от подготовката на документацията, през оценяването на офертите, до осчетоводяването на разходите и изпълнението на възложената дейност, показва анализът на финансовата инспекция. И сферите на нередностите са различни - от строителство и ремонти до доставка на стоки.

Анализът на АДФИ разкрива тревожна тенденция - процентът на обществените поръчки, "замърсени" с нарушения, расте и вече е надхвърлил 50 на сто.

От ИПИ открояват няколко извода за обществените поръчки. Вместо да намаляват, порочните практики в харченето на публични пари стават все по-масови. С нарастването на парите в държавния бюджет нарастват и злоупотребите. Корупционните практики и/или неграмотността на чиновниците прахосват милиарди левове на данъкоплатците. А наказанията очевидно не притесняват нарушителите. И не е чудно, тъй като са малки - започват от "предупреждение" и стигат до глоби, които са едва 0.04% от размера на лошо изхарчения обществен ресурс - 729 млн. лева (сумата по процедурите с установени пороци). Най-лошото е, че парите са буквално прахосани и целите не са постигнати - нито имаме по-добро здравеопазване, нито по-качествено образование, нито по-ефективна съдебна система, и няма изгледи за промяна, коментира Петя Георгиева от ИПИ.  

В 56% от случаите нарушенията са "само" процедурни, сочи анализът. В останалите 44% обаче дефектите са съществени. Например в 105 случая не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, въпреки че законът го е изисквал. Става дума за сделки с публични средства на стойност 27.3 милиона лева. В 10 случая 7 милиона лева без основание са похарчени чрез "договаряне без обявление". В 95 случая не са събрани оферти чрез публикуване на покана или на обява за обществена поръчка. При 38 поръчки възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите. В 24 случая са сключвани анекси към договорите, с които са изменяни цени и срокове за изпълнение.

По традиция нарушенията и нередностите при изпълнението на обществените поръчки в общините продължават да са значителен дял - около една трета от поръчките с нарушения са при тях, като стойността им е над 483 милиона лева. Съществените нарушения на общинските поръчки са на стойност над 74 милиона лева. Дружествата с държавно и общинско участие в капитала също бележат голям брой нарушения (217 поръчки), но на по-ниска стойност (155 милиона лева, от които съществените нарушения са на стойност над 46 милиона лева).

6

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Противоепидемичните мерки: Хиляди проверки, малко нарушители
Местните данъци поеха рязко нагоре тази година
Износът на гъстомери и ареометри е скочил с 1398% за 5 години

26.06.2020

1400 14

Коментари

Stern

вместо истинско състезание се прави пряко договаряне ... Нарушения има във всички фази - през оценяването на офертите, до осчетоводяването на разходите и изпълнението на възложената дейност

Да не говорят за самолетите - предложихме договор на единствения участник, който пусна оферта без цена, но с уговорката, че ще е по-висока от гласуваната. И с добавка, че няма да се съобразява с останалите ни условия.

аман бе

Тук става дума за 2018 година. За 2019 още не събрана и анализирана пълната информация, но при тоя тренд...

First Strike

ГРОБ - сам падаш в него!

Rattrack

Това означава ли, че около 50% от обществените поръчки са правени според правилата?

Айде бе!

Хулиган

То си зависи от обществото.

Тукашното е приучено само да плаща.

И още не знае как да си поръча музиката...

http://www.drago.info/index.php/2018/08/29/obshtestvenata-porwchka/

Magi

ЗОП генерира корупция. Защо ръководителите на ведомства на държавна издръжка да обявяват конкурс? Ако е отговорен , той пак ще иска поне 3 оферти и сам може да прецени кой най качествено ще свърши работа, но след това при провал да носи персонална отговорност. Сега нормална строителна фирма специализирана в направата на специални подове за болниците, не печели конкурса , а печели циганин който хал хабер си няма от такъв тип строителство и предлага на фирмата да и е подизпълнител. Подкупите си вървят, строителството е калпаво. Всички посредници в строителството / конкурси, надзора и др./ произвеждат корупция и размиват отговорността.

Влез или се регистрирай за да коментираш