Медия без
политическа реклама

За повишителна матура все пак ще се плаща 35 лв. такса

Парите са нужни за дейностите по организиране на изпита

19 Юни 2024
На второ явяване на матура имат право и завършилите средно образование през миналата учебна 2022/23 г.
Илияна Кирилова
На второ явяване на матура имат право и завършилите средно образование през миналата учебна 2022/23 г.

Такса от 35 лв. ще плащат зрелостниците, които искат да се явяват повторно на матура за по-висока оценка. Това предвиждат промени в тарифата за таксите в системата на образованието, одобрени днес от МС.

Припомняме, че от т.г. с промени в закона за предучилищното и училищното образование се даде втори шанс на зрелостниците, които не харесват оценката си от задължителната матура по български език и литература или по предмет по избор. Те вече имат право да се явят втори път на държавен зрелостен изпит по същия предмет. Тази възможност ще имат и завършилите средно образование през миналата учебна 2022/23 г. Резултатът от втората матура няма да замени оценката им от дипломата за завършено средно образование, но ще бъде вписана в удостоверение, с което те ще могат да кандидатстват в университет. 

Въпросните промени в училищния закон предвиждат за полагане на този изпит да бъде събирана такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет. Така, в края на март МОН предложи такса от 35 лв., на което Омбудсманът възрази. Първоначално от ведомството отложиха заплащането на такса за провелата се вече сесия през май месец, тъй като промяната във въпросната наредба нямаше да може да се случи преди провеждането на матурите. 

За следващата сесия през август обаче такса ще има - тя влиза в сила след обнародването на промените, което ще се случи до дни. С постановлението се регламентира таксата за второ явяване на матура да бъде в размер на 35 лв. "По този начин ще се осигурят средства за дейностите по организиране на изпита, който ще е свързан с придобиване на средно образование, но се полага при условията и по реда на държавните зрелостни изпити", казват от МОН.

С промените се актуализират и други такси в предучилищното и училищното образование, които не са променяни от 2017 г. Те са индексирани на база инфлационните процеси в страната съгласно официалните данни на НСИ, като актуализацията ще покрие само частично реалните разходи за предоставените услуги, като е избран този максимално благоприятен за заинтересованите страни подход, посочват от МС.

Таксата за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за вписване на частна детска градина например се увеличава от 150 на 210 лв., за частно училище - от 260 лв. на 365 лв., а за частна професионална гимназия - от 375 лв. на 530 лв. Таксата за явяване на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение, се увеличава от 30 лв. на 40 лв.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

матура, нова такса