Quantcast

Медия без
политическа реклама

Над 10 000 деца са върнати в училище

Необхванатите в учебно заведение намаляват символично - от 5.44 на 5.28%

Илияна Кирилова
Новообхванатите лица, които никога не са били записани до сега в детска градина или училище, т.г. са 1 324 повече от м.г.

Над 10 000 деца и ученици са върнати в училище тази учебна година от екипите, действащи по Механизма за обхват, по който работят министерствата на образованието и науката, на вътрешните работи и на труда и социалната политика, заедно с представители на местната власт. Това показват данните от информационната система за неговото реализиране, съобщават от МОН.

1 480 повече деца и ученици са върнати в образователната система през тази учебна година, с което броят им е нараснал на 10 180. В началото на учебната 2021/2022 г. те са били 8 700. 1 324 повече са новообхванатите, които никога не са били записани до сега в детска градина или училище - така общият им брой става 7270, като през миналата година те са били 5946. Общият дял на необхванатите в образователната система намалява на 5.28%, като в началото на миналата учебна година е бил 5.44, посочват от МОН.

Според експерти една от водещите причини за отпадане на децата и учениците в предучилищна възраст от образователната система е липсата на ангажираност и подкрепа от страна на семейството (31.90%). Други семейни причини, отсъствия по неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от училище.

Последният доклад на Европейската комисия за образованието в България също регистрира леко намаление на лицата между 18 и 24 г., напускащи преждевременно системата на образованието - през 2021 г. те спадат до 12.2% в сравнение с 12.8% през 2020 г. Все още обаче този дял остава над средната стойност за ЕС от 9.7%. Разликата между градските и селските райони у нас също е значителна - съответно 6.8% и 23.7%, а също и между самите региони - ако в Югозападния регион със столицата София процентът на преждевременно напусналите система е 6.7%, то в Югоизточния той скача до 21.6%. 

 

Оптимизация

Служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов обяви дейностите по Механизма за обхват сред основните приоритети на МОН. По думите му трябва да се полагат всички грижи и усилия, за да могат повече деца да бъдат включени в образователната система. Затова и дейностите по Механизма се оптимизират. Едно от подобренията е, че регионалните управления на образованието вече имат по-добра връзка с ГРАО и МВР и могат по-ефективно да осъществяват дейността си по откриване на необхванатите от образователната система деца и ученици.

 

Кой отпада най-често?

Интересен ъгъл дават последните данни от преброяването за образователния статус по етноси. От лицата на 15 и повече навършени години, които никога не са посещавали училище, най-много са тези, самоопределили се към ромската етническа група - 6.4% (при 0.3% от самоопределилите се, които са към българската етническа група и 1.9% - от турската). Децата в задължителна училищна възраст между 7 и 15 г., останали извън образователния процес, са цели 8% при ромската общност, 4.4% при турската и 1.3% към българската етническа група. Също така най-висок е процентът на неграмотните лица, не умеещи да четат и пишат, сред ромите - 11.8%, като този дял е 3.4% и 0.5% съответно за турци и българи.

 

 

Още по темата