Медия без
политическа реклама

МС одобри 20 млн.лв. за 160 училищни СТЕМ центрове

43 хиляди първолаци трябва да получат помощ в началото на 2020/21 г.

Снимка: Архив

Mинистерският съвет одобри 21 национални програми за развитието на образованието за 2020 година, с които ще се подпомага обучението в детските градини, в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие, съобщиха от правителствената информационна служба.

Четири от програмите са изцяло нови - за разработване на учебни помагала и оценяване на проекти на такива за подпомагане на обучението в чужбина, за привличане на родителите към училищния живот, за  предоставяне на съвременни условия за работа на децата в центрове за подкрепа за личностно развитие и за изграждане на училищна STEM среда. От тях най-много средства са предвидени именно за програмата за изграждане на СТЕМ среда в училищата - 20 млн.лв., които вече бяха одобрени от МС. С тях е предвидено създаването на до 160 нови училищни центрове - интегрирана съвкупност от специално оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки в държавните и общинските училища в цялата страна.

Както вече "Сега" писа, по програмата ще се финансират няколко вида СТЕМ центъра - за нови технологии в креативните индустрии, за дигитални създатели и за природни науки, изследвания и иновации, като проектите за тях ще трябва да са до 300 хил.лв. Средства са планирани и за по-малки СТЕМ кътове - кътове тип работилници, изследователски лаборатории и класни стаи за дигитални създатели, за които училищата ще могат да получат до 50 хил.лв.

Всеки център трябва да съдържа промяна във физическата среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространства), технологиите, учебното съдържание, методите на преподаване и управлението на образователния процес. Програмата е насочена както към училища с иновативни практики, така и към такива, желаещи да развият иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, математиката и инженерното мислене. Целта й да мотивира учениците към изучаване на въпросните науки, да повиши резултатите им и те в крайна сметка да придобият компетентности и ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката.

Най-голямото перо, както и м.г., ще отиде за изплащане на обезщетения на учителите - при пенсиониране и други видове обезщетения. Миналата година за целта бяха изплатени 63 млн.лв. за около 8000 учители. Не всички от тях обаче са излезли от системата на образованието. По данни на МОН годишно се пенсионират между 4500 и 5000 педагози, като последните години броят им остава сходен. 

Нови моменти има и при програмата за осигуряване на съвременна образователна среда - по нея ще се изпълняват два нови модула - за библиотеките като образователна среда и за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Т.г. МОН ще отпусне общо 800 хил.лв. за изграждане на подобни площадки в дворовете, като за проект на детска градина ще се дават по 2500 лв., а на училище - 3500 лв.

Програмата „ИТ бизнесът преподава", която м.г. беше насочена само към ИТ сферата, през 2020 година се пренасочва към бизнеса като цяло и дейностите ще се осъществяват във всички училища с профилирана или професионална подготовка в областта на STEM професии и профили. Програмата ще се нарича „Бизнесът преподава". Ще продължи изпълнението и на програма „Мотивирани учители", която стартира през 2019 г. В тазгодишната програма ще се обръща особено внимание на необходимостта от мотивирани специалисти в училищата с групи, застрашени от социална изолация. Целта е повишаване качеството на образованието в училищата в уязвими общности, с ученици с ниски резултати и с нисък социално-икономически статус.

 

ПЪРВОЛАЦИ

Очаква се 43 800 първокласници да получат помощ в началото на следващата учебна година, съобщават още от МС. Правителството реши еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г., да бъде 250 лв.  Еднократната помощ се отпуска по реда на закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта за следващата учебна година е до 15 октомври 2020 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?