Quantcast
Компенсации ще има и за неприети в ясла деца | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

Компенсации ще има и за неприети в ясла деца

За целта до края на 2022 г. са планирани 600 000 лв.
6 580
 Илияна Кирилова
Помощта за родители, за чиито деца няма места в детска ясла или градина, е 372 лв. месечно

Право на компенсации ще имат родителите не само на неприетите в детска градина деца, но и на тези, за което е нямало място в детска ясла. Това става ясно от прието вчера Постановление на МС за определяне на реда за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите на родители на неприети в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини деца. За целта са осигурени 600 000 лв., с които ще се компенсират родители за периода от 1 септември до 31 декември 2022 г.

"След като по мое предложение бяха предвидени средства в държавния бюджет за това разширяване още през февруари, днес, ДНЕС (т.е. вчера - бел. ред.) беше оформено като решение и вече е реалност!!", съобщи за новината във фейсбук и Елисавета Белобрадова от ДБ.

Досега право на компенсации имаха само децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места. Родителите обаче трябва да отговарят на 6 условия, за да получат помощта от 372 лв. на месец - да са кандидатствали в градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, но да не са били приети, детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация в нито една държавна или общинска градина или училище, общината да не е предложила друго равностойно място и др. Поради всички тези изисквания получателите на помощта не са особено много - малко над 800 семейства на фона на 10 000-те деца, за които в столицата няма места.​​​

Последно на 15 юни т.г. кабинетът одобри изплащането на обезщетения в размер на 534 096 лв. за март и април на 838 семействата, за чиито деца няма места в детските градини. От тях 531 хил. лв. бяха за Столична община, а 2946 лв. - на община Пловдив.

През декември 2021 г. бяха изплатени 333 хил. за 798 деца (за периода 15 септември - 31 октомври м.г.). Преди това имаше още 2 транша - 548 656 лева за общо 440 неприети деца за месеците от януари до май м.г., а за времето от 1 юни до 14 септември - 361 785 лева за общо 400 деца.

Броят на родителите с право на компенсация се увеличи леко, след като бяха направени известни промени в резултат на родителски протести. Редакциите от септември 2021 г. в Наредбата за условията и реда за изплащането на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родители на неприети в градина деца дадоха възможност родителите да кандидатстват ежемесечно през периода от 5 ноември до 5 юли на съответната учебна година, а не еднократно в началото на учебната година.

Също така се даде право по решение на кмета на общината прилежащите райони на детските градини и училищата в общините с районно деление (Столична община, община Пловдив и община Варна) да включват само районите на обхват без граничещите райони на обхват в случаите, когато районите на обхват съвпадат с районите, определени със закона за териториалното деление на столичната община и големите градове. Това означава, че ако за детето няма място в желаната детска градина в района по местоживеене, в София и големите градове за равностойно ще се смята алтернативно място в същия административен район по настоящия адрес на детето. В началото на годината в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 820 деца, като за месеците март и април броят им е увеличен на 833.

От 1 април т.г. размерът на компенсацията бе завишен с решение на МС от 291 лв. на 372 лв. на месец.

 

 

 

 

 

Още

Детски градини отказват прием на деца с аутизъм
Годишните данъчни облекчения за 2 деца са 1200 лв.

25.11.2022

2105
Отстъпката за бензин догодина ще е само за най-бедните

19.11.2022

15381