Медия без
политическа реклама

Какво става с НГДЕК? Според родители - нищо добро

В гимназията отново назрява напрежение заради учебните програми, наказанията и... униформите на цена от 700 лв.

29 Авг. 2023Обновена
Директорът на НГДЕК Мриела Папазова на откриването на учебната година през 2021 г.
сайт на НГДЕК
Директорът на НГДЕК Мриела Папазова на откриването на учебната година през 2021 г.

Националната гимназия за древни езици и култури се управлява лошо, поради което започва да губи идентичността си - проблеми има от учебните програми до наложените ученически униформи, които струват по 700 лв. Това алармират родители в сигнал до премиера, министрите на финансите, културата и образованието, главния прокурор и инспекцията по труда. Наскоро такова писмо написаха и бивши ученици на гимназията, но те останаха без резултат. Новото писмо е подписано от четирима души, но те твърдят, че имат подкрепата на още 88 преподаватели, родители и завършили възпитаници, които обаче не желаят да застанат с имената си поради страх от неблагоприятни последствия. От 2012 г. постът на директор неизменно се заема от Мариела Папазова.

След публикуването на материала г-жа Папазова отрече всички обвинения и се закани да подведе под отговорност хората, които се опитват да се облагодетелстват за сметка на училището.

Родителите твърдят, че в последните години се наблюдава постепенна и прикрита промяна на учебните програми, заради които НГДЕК има статут на класически лицей към Софийския университет. За пример дават намаляването на хорариума по класически езици (латински, старогръцки и старобългарски) и премахването на часове по култура, което според тях не може да бъде компенсирано от въведения наскоро езиков профил на обучение. "Приобщаването на културологичните часове към обучението по история е в противоречие със статута на училището. От 2022/23 г. учениците не изучават предмет "Антична култура", който е част от учебната програма единствено в това училище в продължение на 45 г.", казват те.

Посочват се поименно и внушителен брой преподаватели - 28, които в последните години са напуснали училището. Родителите предполагат, че причината за текучеството е тенденциозното отношение на ръководството към преподавателите предвид броя на трудовоправните дела, водени срещу НГДЕК по повод наложени дисциплинарни наказания и едностранно прекратяване на трудови правоотношения. "Повечето от делата са завършили с уважаване на претенциите на учителите. От 2012 г. до 2023 г. по съдебни дела, свързани с неправомерно налагани уволнения и наказания на преподаватели и ученици от ръководството на НГДЕК, са изразходвани за обезщетения, разноски и съдебни такси (без изчисляване на лихвите) близо 47 900 лв. от бюджета на училището", посочват родителите.

В писмото се изброяват и редица прояви, които влошават климата в училището - като наказание за цели класове, отнемане на класно ръководство и др. "Притеснителна е информацията, която имаме, касаеща атмосферата по време на педагогическите съвети. Част от учителите ги определя по-скоро като „трибунал“, на който се правят крайни квалификации, изричат се обиди, създават се внушения за неетично поведение от учители и ученици, често се отправят заплахи. След подобен съвет за по-малко от месец минимум трима учители са напуснали или са освободени от длъжност. Притеснително е и съмнението, че при дисциплинарни прояви от различен характер на ученици те са разпитвани от ръководството в присъствието на разследващи органи, но без присъствието на родител или правен защитник", посочват родителите.

Наложената униформа за учениците (тениска, суитшърт и риза) тази година се предлага на цени от близо 700 лв. за ученик. "Цените, изпратени до родителите, са по-високи от предлаганите от повечето фирми доставчици на училищни униформи. На сайта на фирмата липсват каталог и снимки на извършени досега поръчки за училищни униформи", пише в писмото. Ако униформата се приеме като задължителна за всички ученици (приблизително 650), то родителите им ще трябва да заплатят повече от половин милион лева. 

Родителите споделят, че обещаният от директора ремонт на училището още от 2019 г. все още не е започнал, като състоянието на сградата продължава да се влошава - от тавана пада мазилка, има сериозни пукнатини в стените, за близо 320 ученици и учители са налични само две тоалетни, в които няма сапун и тоалетна хартия, липсват щори, в класните стаи няма техника за презентации и интерактивно обучение, поставените камери не функционират, родителите сами закупуват и монтират шкафове, етажерки и щори, липсва кабинет по информационни технологии и др. На този фон родители разказват за обучения, квалификации и екскурзии за педагогическия и непедагогическия персонал на училището в страната и чужбина, за които се ангажират скъпи хотели.

Родителите споделят още редица конкретни примери за нередности - например, че ръководството на училището не разрешава да се използва физкултурният салон на сградата на ул. ”Св. св. Кирил и Методий” за репетициите на Античен театър "Огнян Радев", създаден в НГДЕК, а вместо това го дава за тренировки на баскетболен отбор, нямащ нищо общо с училището. Разказва се за неефективно работещата администрация, усложнено организиране на екскурзии, системно неизплащане на лекторски часове и средства за проверка и оценка на писмени работи от олимпиади, състезания и НВО, при заместване на отсъстващ учител и др. "Най-тревожно за нас е, че са застрашени усещането за свобода и съхранено достойнство, характерни за цялата дългогодишна история на единствения лицей за класическо образование в България", казват родителите, чиито многобройни сигнали досега са оставали без резултат. Затова призовават за реални проверки и смяна на ръководството на училището. 

 

КОНТРА АТАКА

Още преди родителите да подадат сигнала си до институциите, се появиха защитници на НГДЕК, които да опровергаят твърденията във въпросното писмо. Учителят по старогръцки и латински език Иван Генов обяви пред БНР, че тиражираните сигнали за нарушения са необосновани. Според него става дума за "повторение на един сюжет - възбуждане на спорове отвън учебното заведение, злепоставяне на съответни преподаватели, а от това и злепоставяне на самото учебно заведение с погрешни обстоятелства, с така наречен “открити писма“ до безусловно всички вероятни инстанции, като се стартира от министъра на културата и образованието, три парламентарни комисии, ректора на Софийския университет и така нататък". "Ние не смогваме да отговаряме", заяви той.

По думите му гимназията съблюдава напълно училищния закон и се възползва от опцията факултативно да се учат в допълнение старогръцки, латински и четири западни езика по желание на учениците. "Второ, че имало текучество, че не се преподавало добре, че съответни учители били неопитни, или не можели да покрият условията, че имало недоволни родители. Това доста елементарно може да се изиграе!", казва още той и допълва, че преподавателите са изключително добре подготвени и има добра сплав между опитни и млади учители. В свое мнение относно "т.нар. "Отворено писмо за нарушения в НГДЕК" той твърди, че училището е обект на "системна, тенденциозна, злонамерена и много активна кампания, провеждана с чести медийни изяви и писмени доноси до всички възможни инстанции, обикновено подписвани от „разтревожени родители“", а "изнесените „факти“ за „порочни практики“ са неверни, изкривени и тенденциозни". Той обвинява и бивши възпитаници на училището в опит да "създадат комерсиални структури, безскрупулно възползващи се от работата и опитващи се да си присвоят традициите на НГДЕК".

"Сега" зададе официално въпроси на директора на НГДЕК относно повдигнатите обвинения от родители. Отговор не получихме.

По-късно директорът Мариела Папазова се свърза с редакцията и отрече всички обвинения, които според нея са манипулативни. Заяви, че от проверки не се притеснява, защото е проверявана постоянно, както и че не е извършвала нарушения.

По думите й новият закон за училищното образование е намалил сериозно часовете за западни и класически езици в гимназията за сметка на тези по математика, физика и химия. За да запази профила си обаче, училището дало възможност те да се изучават като избираеми часове от тези ученици, които желаят. "Униформите ни не са по 700 лв., учениците могат да избират само по един компонент от тях, което е достатъчно - жилетката е малко над 50 лв., а блейзерът - малко над 90 лв.", посочи тя.

По повод обвиненията, че отделни класове са оставяни без класни ръководства, г-жа Папазова заяви, че смята да въведе тази практика от тази година, понеже някои класни не си вършат работата и не съобщават решенията на ръководството на класовете си. Вместо това на всеки випуск от 9 до 11 клас смята да сложи отговорник ученик - по думите й учениците са много мъдри и будни и понякога се справят по-добре от възрастните, освен това учениците присъствали и на оперативките на ръководството. Относно твърденията за наказвани цели класове, директорката заяви, че ако някой нарушава правилата, то следва да се налагат санкции.

авела съм искове до икономическа полиция и районната прокуратура срещу хората, които ме обвиняват. Смятам да ги подведа под отговорност. Аз нямам от какво да се страхувам, следва да се страхуват тези, които искат да се облагодетелстват финансово за сметка на училището", заяви тя. Г-жа Папазова заяви готовност през септември да отговори писмено на отправените към нея обвинения.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон