facebook
twitter

Просвета

Електронният дневник - за едни тежест, за други облекчение

В големите училища той се ползва масово. В някои села обаче на "ти" с него са едва 10-15% от родителите
1648
 Илияна Кирилова
Хартиените дневници скоро ще отидат в историята.

В усилията за модернизиране на училищата електронният дневник е може би най-разпознаваемото нововъведение. Допреди 2 г. нещо екзотично, днес електронният дневник е обичаен инструмент за 1700 училища (70% от всички). За голяма част от родителите това е незаменим начин да се информират за всичко от училищния живот с едно кликване на телефона - от оценките до отсъствията и менюто на децата. За част от учителите и семействата обаче електронният дневник е все още непреодолима новост. Как този къде успешен, къде неуспешен сблъсък с новите технологии променя управлението и комуникацията в училище? В. "Сега" разговаря по тези теми с директори на училища в София и страната.

 

Що е то?

 

Накратко казано, електронният дневник съдържа всичко, което и обикновеният хартиен дневник, но и много повече. Освен оценките на учениците, в него може да се види куп друга полезна информация - забележки и похвали на децата, отсъствия, наложени санкции, статистики, тематични разпределения по предмети, съобщения за родителски срещи и всякакви други мероприятия и т.н. и т.н. Едно от най-важните неща, които го правят изключително полезен, е това, че позволява на родителите да се информират за оценките, отсъствията и отзивите за децата си в реално време.

Според Наредба 8 на МОН от 2016 г. едно училище може да премине изцяло към воденето на електронен дневник, ако реквизитите в електронните му раздели са съвместими с Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование. От тази учебна 2019/20 г. отпадна изискването информацията, която се съдържа в електронния дневник, да се съхранява и на хартиен носител. Достатъчно е в края на годината всички данни за оценки, отзиви, отсъствия и т.н. да се пазят за 5 г. в PDF формат. Повечето училища обаче оставят преходен период от няколко месеца, в които хартиеният и е-дневникът се ползват паралелно, докато всички свикнат с него.

 

Формати

 

"У нас има около 8 вида електронни дневници, всеки от които има и плюсове, и минуси", казва Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Такива са дневниците на "Сиела", Е-дневник, "Феникс", "АдминПлюс" и др. В 119-о СУ в София, на което Стаматов е директор, се ползва вариантът на "Школо БГ" (Shkolo.bg), който е сред най-елементарните, тъй като изисква само базова компютърна грамотност, поради което е и сред най-разпространените. Всички електронни дневници работят в онлайн среда и могат да достигат в реално време до родителите, като само два от тях не са на мобилна версия, а могат да се използват само чрез компютър или лаптоп.

"Школо БГ" позволява на родителите да следят постиженията на своите деца - оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи на дневна база. Те могат да получават информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания, да превеждат пари към сметката на учебното заведение и др. В електронния дневник могат да се намерят всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити, да се правят статистики - например на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната и др. Учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание - тестове, есета, презентации, проекти и т.н., да се информират за предстоящи празници и събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ).

Електронният дневник "АдминПлюс" е както за училища, така и за детски градини и се обогатява с нови модули, отговарящи по-пълно на държавните образователни стандарти. Информацията в него се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили. От началото на втория срок на учебната 2019/20 г. ще могат да бъдат водени в електронен вид всички лични картони на учениците, включително с въвеждане на информацията от предишни години. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

Е-дневникът на "Сиела" също съдържа подобни функционалности, подпомагащи администрирането на учебния процес. Тук се включват оценки, отсъствия и отзиви, взети теми и тематични разпределения по предмети, график на родителски срещи и на класни/контролни работи, наложени санкции, качествено оценяване на учениците между 1-3 клас, оценки за ученици със СОП. Инструментът позволява изпращането на съобщения между родители и учители, както и групови съобщения до всички родители - в училището или в дадена паралелка, дава възможност за бързо изготвяне на справки за отсъствията към НЕИСПУО - за среден успех от текущи оценки или отсъствия по ученици и по класове, ритмичност на оценяване по учители и др. Системата позволява и постоянен контрол на ръководството на училището върху работата на учителите, техните закъснения и отсъствия, среден успех на класа, преподадени или изпуснати теми и уроци и т.н.

 

Финансиране

Училищата могат да финансират електронния дневник със собствения си бюджет, както и със средства от МОН. Парите, които отпуска ведомството по линия на национална програма "ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование”, се дават според броя на учениците и подпомагат значително осигуряването на продукта, но невинаги покриват цялата сума, нужна за закупуването му. За училище от 100 до 200 ученици например годишният абонамент без ДДС за "Школо БГ" е 619 лв. За 2 г. цената е 919 лв. Родителите не плащат за електронния дневник, но има един модул, за който трябва да заплатят допълнително, ако желаят да го ползват - това е модулът "Статистики за родители", чрез който те могат да направят преценка за своето дете на фона на постиженията на съучениците и връстниците му. В този диапазон горе-долу са и цените на останалите фирми.

 

Проблеми

 

Както всичко друго, и при електронните дневници има недоволни. Родители например споделят, че модулът "Статистики за родителя" в "Школо БГ" не показва реалното място на ученика в класациите, а методиката на изчисление на среден успех не е правилна. "Обърнете се към специалисти по тази материя, а не си съчинявайте свои методи за осредняване!", пише родител в социалните мрежи. Друг коментира, че при използването на "един стар, архаичен, низвергнат, неконвенционален вече метод за работа с числови стойности, наречен „сметка с молив“, се показват резултати, които са различни от машинно изчислените и поднесените. Машинният сбор от показатели и данни просто доказва, че на децата ни се гледа „на парче“, и в това е лошото, а не в оценките им и в начина, по който са ни представени".

Асен Александров, директор на 51-во училище "Е. Багряна" в София, участвал в разработката на дизайна на "Школо БГ", признава, че електронният дневник има нужда от доусъвършенстване като технология. "Понякога имаме нужда от нов модул или функционалност и докато той се въвежда, системата дава бъгове. Това обаче е нормален процес, в такива случаи се обаждаме на фирмата и проблемите се разрешават", казва той. По думите му в момента например не е ясно кой трябва да внася информацията в дневника, ако учителят отсъства, както и дали всичко следва да минава през директора. Според него обаче въпреки малките спънки важното е не кога ще се въведат е-дневници навсякъде, а как това да стане колкото може по-бързо. "Ефектът от използването на електронния дневник е грамаден", казва той. "Това са два тотално различни начина на комуникация. С електронния дневник се променя дори начинът на управление на училището", казва Александров. По думите му с него за минути може да се види кои ученици колко отсъствия и забележки са натрупали - както от учители, така и от родители. "За м.г. сме имали по 100-120 отзива на ученик и по 100-120 оценки на човек. За това в хартиения дневник няма място. На електронния обаче всичко е като на длан", казва той. Според него сред ценните ползи на новия продукт е превантивната роля, която оказва тя на учениците.

 

От теория към практика

 

В по-големите училища проблемите са по-малко. Там учителите свикват да ползват е-дневник за един-максимум два срока, а родителите приемат с охота бързата обратна връзка, която получават за своите деца. В някои от по-малките школа обаче, особено в селата, електронните дневници все още са мираж.

В обединено училище "Н. Вапцаров" в с. Вълчитрън, Плевенско, например тепърва ще се въвежда този модерен образователен инструмент. Наскоро при тях дошла фирма, която презентирала своя продукт, съдържащ отделни портфолиа за директора, учителите, учителите и учениците. "Системата ще позволи да се види развитието на всяко дете - в първи клас то може да се е справяло, но във втори вече успехът му да намалява. Всичко това ще е видимо", споделя вдъхновено директорът Детелин Лунголов. За първата година е-дневникът ще му струва 750 лв., а за всяка следваща - по около 100-150 лв. за поддръжка. Парите вече са платени от училището, което очаква да си ги "върне" от МОН по линия на националната програма. "Родителите на моите деца няма да могат да се справят с електронния дневник", признава обаче Лунголов. По думите му масово те са от ромски произход и нямат нужната грамотност. "Предполагам, че предимно учениците ще го ползват. Само 10-15% от родителите ще могат да го ползват, с останалите ще работим както досега - ще ходим по къщите, ще ги викаме за отсъствията и т.н.", казва той.

В средищното и защитено основно училище "Г. Делчев" в с. Беслен, Благоевградско, в което учат 68 ученици, имат е-дневник от 3 г., но реално официалното му използване е започнало в началото на тази година. За целта за тази година са получили 650 лв. от МОН. "За учителите не беше трудно, в началото се страхуваха да не объркат нещо, но имахме пробен период", разказва директорът Чавдар Чапкънов. С родителите обаче било по-трудно - наскоро в школото е организирана обща родителска среща, в която те са били помолени да бъдат по-активни. В момента 60-70% от родителите изобщо не влизат в е-дневника, съответно не се информират от него. "Не че не могат, просто са в чужбина", казва Чапкънов.

В 179-о основно училище "В. Левски" в с. Доброславци пък работят с електронен дневник от няколко месеца. "Твърде рано е да се каже какъв е отзвукът от родителите, но като цяло продуктът се приема", казва и.д. директор Лилия Петкова. Самата тя е работила 4 г. с електронен дневник в друго школо и за да окуражи учителите, им дала пълно право да изберат с кой вид дневник искат да работят. "Преминахме през курс как да използваме дневника, учителите се справят, ако имат проблеми, ги отправят към мен под формата на въпроси, практическо изпълнение и демонстрации", казва Петкова. При 71 ученици в училището в електронния му дневник са регистрирани 191 потребители, включително баби и дядовци. Тези родители, които нямат достъп до е-дневника, получават всеки месец принтирани бележниците на децата си. "Снощи в 20 ч. ми се наложи да търся заместник на един учител. Веднага в електронния дневник регистрирах негов заместник, а той получи на момента уведомлението си", онагледява тя ползата от новия инструмент.

3

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Правилата за приема след 10-и клас вече са готови
Децата ще учат до тъмно още поне 3 години
Учебни часове ще се провеждат и в библиотеките

Коментари

cymen

Не знам как може да се позволява на частни фирми да обработват подобна информация. Специално в "Школо"-то са мега некадърни и при сериозен проблем просто се крият и не си вдигат телефоните. 

venstar

Доколкото знам, сърверите на "Школо" не са в България. И аз се чудя, как една частна фирма ще държи личните данни на учениците ни. Кой упражнява контрол над това тези данни да се обработват правилно?

bst_plov

Контрол упражнява същия, който подволи данните да се източат от ДЪРЖАВНИТЕ сървъри на НАП. В 21 век няма значени дали данните са в Амрика или Тамбокту и много ясно че фирмата ще е  частна, вие виждали ли ста ДЪРОАВНИТЕ сайтове на НАП, ТР и т.н. на какво приличат, все едно ги е правил нтякой за упражнение по инфопматика в 5 клас.

 

Влез или се регистрирай за да коментираш