Медия без
политическа реклама

Децата в 12 детски градини в София ще учат жестов език

Проектът е пилотен за Столичната община

Децата в 12-14 детски градини ще учат песнички, преведени на жестов език
Илияна Кирилова
Децата в 12-14 детски градини ще учат песнички, преведени на жестов език

Децата в 12 детски градини в София ще се учат на жестов език. Това разказаха пред "Сега" родители на деца от детска градина "Бърборино", която е едно от детските заведения, в което ще се въведе тази стъпка пилотно. Те са получили заявление за попълване на информирано съгласие, в което следва да отбележат дали са съгласни децата им да се включат проекта на Столична община и да учат езика на хората с увреден слух с помощта на песнички веднъж месечно.

Законът за българския жестов език е приет през януари 2021 г. и чрез него жестовият език става пълноценен и равнопоставен на словестния.

"Столична община е първата община в България, която осигурява достъпност при административното обслужване на глухите хора, прилагайки закна за българския жестов език. СО е съпричастна с тази част от обществото ни и разбира необходимостта, те да са част от живота в нашия град", пише в информираното съгласие.

В него на родителите се обяснява, че "децата са тези, които трябва да израстват, знаейки, че има дечица, които са глухи и на които единствената връзка с нашия свят е българският жестов език". "Те трябва да знаят, че има дечица, чиито родители са глухи хора и те общуват с тях именно на български жестов език. Затова СО иска да осъществи пилотен проект, свързан с детските градини, който да подпомогне процеса на приобщаване на глухите дечица", обясняват още замисъла от градината.

Идеята на СО е в продължение на една учебна година около 12-14 детски градини да бъдат посещавани от жестов преводач, придружен с глух човек, носител на българския жестов език по веднъж месечно и да научат децата на песничка по тяхната програма, преведена на жестов език.
 

Приобщаване

"Българският жестов език, който бе разработен и признат със закон, дава старт за успешна реализация на децата и учениците с увреден слух. МОН подкрепя разработването на различни методически ръководства, образователни ресурси и технически средства, които подпомагат обучението от най-ранна възраст на децата със слухова загуба и с други сензорни увреждания", коментира зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова в първата по рода си у нас международна научна конференция "Жестовият език в образованието и науката". Тя посочи, че има разработени учебни програми по специални учебни предмети, както и че вече е издаден детски речник на българския жестов език - за специалисти и родители.

Гайдарова подчерта, че хората, които имат увреден слух, са толкова точно пълноценни и ефективни, както и всеки друг човек, и могат да допринесат за развитието на обществото. По думите й приобщаването на тези деца в образователната система - не само в специалните училища, а и в останалите - е задача за цялото общество. В този процес важна роля имат академичната общност, опитът на преподавателите в специалните училища и неправителствените организации.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата