Quantcast

Медия без
политическа реклама

6% от децата отпадат от училище заради бедност

Безплатните учебници повишават оценките на учениците, показва анализ на фондация Тръст за социална алтернатива

18 Яну. 2023
Илияна Кирилова
Осигуреният транспорт може да намали отпадащите от училище деца по финансови причини

Близо 6% от децата отпадат от училище заради бедност, а липсата на безплатни учебници и т.нар. "транспортна бедност" оказват силно негативно влияние и възпрепятстват достъпа до образование. Това показва анализ на фондация "Тръст за социална алтернатива". 

Достъпът до безплатни учебници значително увеличава успеха на децата в училище и повлиява положително на техните образователни постижения, показва анализ на фондация "Тръст за социална алтернатива" на проекта "Равен шанс". Чрез тази инициатива фондацията осигурява стипендии за безплатни учебници и транспорт до училище на повече от 500 ученици от цялата страна през тази учебна година, които живеят в бедни и малки населени места. Целта на проекта е повече ученици да завършват средно образование. От 2011 г. досега, по него са отпуснати над 4500 стипендии, а общият брой на включените деца е над 1700.

Безплатните учебници са една от сериозните причини децата от по-бедни семейства да не могат да посещават редовно училище, казват от фондацията, поради което приветстват приети на първо четене промени от Народното събрание, с които се осигуряват средства за безплатни учебници за всички ученици до 12 клас. Няма официална статистика на колко деца след 7 клас им липсват учебници.

През 2020 г. репортерите в Национален Юрочайлд форум и младежите от мрежа "Мегафон" са се допитали до свои връстници относно достъпа до учебници. 70% от участвалите в допитването близо 100 деца са на мнение, че учебните материали не са достъпни. Основната причина, която почти 1/2 от децата посочват, са финансовите затруднения на семействата и скъпите учебници. Около половината от запитаните деца използват електронни и копирани учебници или други по-евтини варианти.

Относителният дял на младежите (между 20-24 навършени години) със завършено най-малко средно образование към 2019 г. е 84,4%, като България ще преследва амбициозната цел този показател да стигне 92% през 2030 г.

Влияние върху този показател оказва и липсата на транспортна свързаност. "Неслучайно в България вече се говори за транспортна бедност", казват от фондацията. За пример те дават разстоянието между Ракитово и Велинград, което е по-малко от 12 км., но има деца, които са принудени да се придвижват с таксита до класната стая. Проучване на фондацията в различни европейски страни показва, че обичайна практика е общините да предоставят безплатни карти за децата и да осигуряват превоз. В Германия например, осигуряването на транспорт до училище е в правомощията на всяка отделна провинция. Като цяло разходите за обществен транспорт се възстановяват, а при необходимост провинцията осигурява собствен транспорт. Сумата, която родителите трябва да платят за транспорт зависи от доходите им, но за тези с по-ограничени средства транспортът се предоставя безплатно. Общото минимално разстояние, за което е осигурен транспорт за учениците в начален етап на обучение, е 2 км. От 5-ти клас нататък е осигурен транспорт за учениците, живеещи на 3-4 км. от училище.

Всеки един от тези два съществени фактора - наличието на безплатни учебници и осигурен транспорт - могат да повишат достъпа до образователната система и да намалят отпадане на деца от класната стая по финансови причини, казват от Тръста. Това осигурява и по-добра реализация на пазара на труда на по-късен етап, като според националното представително проучване, водено от ТСА за за период от 9 години (2011-2019), близо 36% от ромите, завършили средно образование, са наети като квалифицирани работници.

 

Равен шанс

Над 95% от учениците в проект "Равен шанс" успешно приключват учебната година. 95% е и делът на дванадесетокласниците, които са завършили средното си образование успешно за последните 10 години, като са положили успешно двата задължителни държавни зрелостни изпита. 53% от подкрепените, които са завършили средно образование през последните 10 години, са продължили обучението си в университет. 34% работят в България с постоянен трудов договор, а 4% са с постоянна заетост извън страната. Едва 3% от учениците от проекта са декларирали, че са безработни и разчитат на социални помощи.