Quantcast

Медия без
политическа реклама

28 специалности в СУ поскъпват за новите студенти

Сред тях са приложна математика, информатика и компютърно инженерство

Илияна Кирилова

Едва ли бъдещите кандидат-студенти за Софийския университет ще бъдат доволни от новите такси, утвърдени на заседание на Академичния съвет (АС) на СУ на 26-и януари. 28 специалности поскъпват за новоприетите студенти, които ще следват във висшето училище през 2020/21 г. Сред тях са особено търсени специалности като информатика, информационни системи и софтуерно инженерство. Предстои гласуваното в СУ да бъде утвърдено и от Министерския съвет.

Академичният съвет е приел таксата за „Регионално развитие и политика“ в Геолого-географски факултет да бъде повишена от 460 лв. на 600 лв. Специалностите "Стопанско управление“, „Икономика и финанси“ и „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език) в Стопанския факултет поскъпват също от 460 лв. на 600 лв. От 500 на 600 лв. се покачва таксата за „Религията в Европа“ и „Теология“ в Богословския факултет на СУ. Кандидатите да учат „Философия“ и „Философия“ на английски език ще плащат съответно не по 580 лв. и по 854 лв., а по 600 лв. и по 900 лв.

Специалностите „Агробиотехнологии“, „Биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Екология и опазване на околната среда“, „Молекулярна биология“ и „Биотехнологии“ в Биологическия факултет поскъпват от 800 лв. на 900 лв., „География“ и „Геология“ - от 640 лв. на 900 лв., а „Геопространствени системи и технологии“ - от 800 лв. на 900 лв.

Следването в "Компютърно инженерство" и „Комуникации и физична електроника“ във Физическия факултет ще струват за новите студенти 800 лв., вместо сегашните 750 лв. Бъдещите висшисти по „Информатика“, „Информационни системи“, „Компютърни науки“ и „Софтуерно инженерство“ във Факултета по математика и информатика ще трябва да плащат по 900 лв. вместо сегашните 800 лв.

Таксите за специалностите „Математика“ и „Статистика“ се повишават  от 640 лв. на 700 лв., за „Приложна математика“ - от 800 лв. на 900 лв., а по „Графичен дизайн“ и „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ - от 780 на 800 лв.

Промяната в годишните такси се отнася единствено за студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2020/2021 година, подчертават от Софийския университет. Оттам посочват, че размерите на годишните такси за обучение на действащите студенти, докторанти и специализанти, приети преди 2020/21, както и годишните такси за обучение на новоприетите чуждестранни студенти и докторанти, не се променят.

Без промяна остават годишните такси за обучение на новоприети студенти в Историческия факултет, Медицинския факултет, Факултета по химия и фармация, Юридическия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по славянски филологии, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по педагогика. Няма промяна на таксите за кандидатстване в СУ и те остават 30 лв. за явяване на изпит и 30 лв. за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти. За трета поредна година новоприетите студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности „Математика“ и „Статистика“ в бакалавърска степен, се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

За академичната 2019/2020 г. СУ увеличи таксите в 11 специалности, сред които туризъм, журналистика, философия и др., а ги намали в три - "Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Физика и информатика“ и „Физика и математика“ - от 400 на 200 лева. 

Ключови думи:

такси, студенти, СУ

Още по темата