Медия без
политическа реклама

Съдът потвърди 343 хил. лв. санкция на "Кауфланд" за нелоялна търговска практика

Търговската верига е злоупотребила с по-силната си позиция при договаряне с доставчик

06 Апр. 2023
Илияна Кирилова

Върховният административен съд потвърди санкцията на Кауфланд в размер на 343 417 лв., наложена от Комисията за защита на конкуренцията заради  "недобросъвестен модел на поведение", водещ до вреда за потребителите.

Това съобщиха от антимонополната комисия и напомнят, че санкцията е определена още през 2020 г. и е била обжалвана досега.

КЗК е установила през 2020 г., че търговската верига "Кауфланд" е злоупотребила с по-силната си позиция при договаряне. Търговската верига  свалила от рафтовете си голяма част от асортимента на свой доставчик - "Кети-95", за да му наложи определени търговски условия, които са неизгодни за него.

"По този начин за доставчика, намиращ се в по-слаба позиция при договарянето, са настъпили негативни имуществени последици в резултат на поведението на "Кауфланд". Чрез постоянно изискваните от страна на Кауфланд намаления на доставните цени на предлагания от доставчика асортимент (чрез различни бонуси, рабати и отстъпки), както и чрез блокирането на голяма част от този асортимент, доставчикът е бил поставен във финансова зависимост от търговската верига поради генерираната в процесния период загуба. Освен това системата от бонуси и отстъпки се използва от "Кауфланд" за максимизиране на печалбата за сметка на финансовата загуба за доставчика", посочва КЗК.

В случая се увреждат и интересите на потребителите, защото натискът на "Кауфланд" към доставчика да намалява цените не е довел до намаление на крайната продажна цена на стоките. С постигнатото намаление на доставните цени се обезпечава единствено печалбата на "Кауфланд".

Антимонополната комисия решава да глоби търговската верига с 343 417 лв., което е 7% от нетните приходи на търговската верига от продажбата на продуктите, предмет на нарушението, за 2019 г.

ВАС намира решението на антимонополната комисия да санкционира търговската верига за основателно. Според съда  поведението на "Кауфланд" представлява недобросъвестен модел на поведение, който няма икономическа обосновка. Чрез този модел на поведение икономическата изгода е оставала изцяло за търговската верига и не се пренасяла върху потребителите чрез съответно намаление в продажните цени, на които стоките се продават в търговската мрежа на "Кауфланд". Това е довело не само до свиване на предлаганите продукти на конкретния доставчик, но и до намаляване на разнообразието от предлагани стоки, което само по себе си съставлява както реална, така и потенциална вреда за потребителите.

Ключови думи:

Кауфланд, санкция, КЗК, ВАС

Още по темата