Медия без
политическа реклама

Ролята на женския труд донесе "Нобел" за икономика

09 Окт. 2023

Носител на наградата "Алфред Нобел" за икономически науки на Шведската национална банка за 2023 г. е Клаудия Голдин от Харвардския университет. Наградата бе присъдена за изследванията ѝ върху ролята на жените на пазара на труда. 

Сега на световния пазар на труда 80% от мъжете са заети или активно търсят работа, докато при жените тази стойност е около 50 %. В развитите страни броят на заетите жени често е същият като този на заетите мъже - но заплатите на жените са средно по-ниски. Освен това вероятността жените да заемат ръководни длъжности е много по-малка.

Клаудия Голдин изследва причините за тези различия между половете и техните промени през XlX, XX и XXI век в САЩ. В частност Голдин за първи път показа, че ролята на жените на пазара на труда намалява дори в условията на бързо икономическо развитие през ХІХ в. и едва от началото на ХХ в. разликата между представителството на мъжете и жените на пазара на труда започва постепенно да намалява. Този процес е особено бърз от 70-те години на миналия век насам.

В работата си Голдин определя два основни фактора, които са довели до подобряване на положението на жените на пазара на труда. Първо, изследователката показва, че във времена на бързи икономически промени очакванията на жените за тяхното бъдеще могат да бъдат твърде ниски и поради това промените в ролите на половете на пазара на труда могат да бъдат бавни. Това се отнася особено за поколението жени, родени през 50-те и 60-те години на ХХ век. За разлика от тях жените, родени през 70-те и 80-те години на ХХ век, първоначално планират да навлязат на пазара на труда - и това довежда до бързо увеличаване на дела на заетите жени.

Вторият фактор, който Голдин изтъква в работата си, е появата на оралните контрацептиви през 60-те години на ХХ век. Ученият доказва, че възможността на жените да контролират своята плодовитост е довела до по-големите им финансови инвестиции в образованието и бъдещата кариера - и това е послужило за бързото намаляване на разликата между половете.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

жени, труд, икономика, Нобел

Още по темата