Медия без
политическа реклама

НАП променя критериите за големи и средни данъкоплатци

Над 3300 дружества ще получат писмо, че попадат под контрола на новата дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

02 Яну. 2024
Илияна Кирилова

От 1 януари НАП променя критериите за определяне на дружествата като големи или средни данъкоплатци и осигурители и създава нова териториална дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, която е с национален обхват.

До момента фирмите бяха определяни като „големи данъкоплатци и осигурители“ при внесени над 3 млн. лв. в бюджета, като последната актуализация на списъка с тези дружества е направена през 2017 г. НАП обаче са извършили преглед и корекция на лицата, попадащи в обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“. Според новите критерии дружествата трябва да са платили през 2022 г. над 3,5 млн. лв. данъци и осигуровки след приспадане на възстановените през годината суми или нетните им приходи от продажби да са повече от 300 млн. лв. Посочените суми не трябва да са от еднократни сделки или разпореждане с имущество.

След Нова година в обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ТД ГДО) влизат близо 1350 дружества. Фирмите, които отговарят на описаните изисквания, ще бъдат вписани служебно в регистъра на ГДО.

В същото време над 3300 дружества ще бъдат регистрирани като "средни данъкоплатци и осигурители". Те ще получат писма от приходната агенция с информация за промяната. Пререгистрацията на фирмите в новата териториална дирекция, както и включването на нови дружества, които отговарят на условията, ще става служебно.

Като средни данъкоплатци и осигурители ще са квалифицират дружествата, които са платили през 2022 г. над 1,5 млн. лв. данъци и осигуровки след приспадане на възстановените през годината суми или нетните им приходи от продажби да са повече от 15 млн. лв. Посочените суми не трябва да са от еднократни сделки или разпореждане с имущество.

Целта на създаването на нова дирекция "Средни данъкоплатци и осигурителите" (ТД СДО) е НАП да подобри фокуса върху лицата, които имат съществен дял за приходите в бюджета, както и последващия текущ контрол, обясняват от приходната агенция.

Адресът на ТД на НАП СДО, която е с национален обхват, е в гр. София, ул. ”Шести септември” № 10.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата