Медия без
политическа реклама

НАП получава достъп до отчетите на американски компании

31 Май 2024
Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова и американският посланик у нас Кенет Мертен подписаха споразумение за автоматичен обмен на фирмени отчети между данъчните администрации на двете страни.
Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова и американският посланик у нас Кенет Мертен подписаха споразумение за автоматичен обмен на фирмени отчети между данъчните администрации на двете страни.

България вече ще получава информация от САЩ за приходите, дейностите, активите и данъците на големите американски мултинационални групи, които извършват дейност у нас. Това предвижда споразумение за автоматичен обмен на фирмени отчети по държави между данъчните администрации на двете страни. То бе подписано от вицепремиера и министър на финансите Людмила Петкова и американския посланик у нас Кенет Мертен.

С подписване на споразумението ще отпадне задължението на местните дъщерни дружества на американски мултинационални компании да подават всяка година отчети на другите дъщерни дружества по държави съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тази информация ще се обменя на реципрочна основа между двете държави.

Автоматичният обмен на отчети ще доведе до повишаване на международната данъчна прозрачност и ще подпомогне данъчните администрации при вземането на решение за ефективното насочване на ресурси за идентифициране, контрол и противодействие на най-рисковите случаи, свързани със заобикаляне на данъчното облагане от големите многонационални компании, се отбелязва в съобщението на МФ.

"Административното сътрудничество е ефективен инструмент за противодействие на избягването на данъци и само с координирани усилия на държавите от цял свят може да се постигне тази цел. Сключването на споразумението за обмен на отчети по държави между Република България и САЩ е поредна важна стъпка в тази посока. Това споразумение е дългоочаквано от представителите на бизнеса, като ще доведе до намаляване на административната тежест и ще създаде спокойна и предвидима бизнес среда", заяви вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова.

С подписването на споразумението България и САЩ изпълняват и поетите ангажименти в рамките на Плана на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Г-20 за прилагането на мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби в други юрисдикции.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата