Медия без
политическа реклама

В ковидкризата падна потреблението на цигари и алкохол

Намаляват приходите от облагането и на горива през първото тримесечие на годината

Илияна Кирилова

COVID-кризата се отрази негативно върху потреблението на акцизни стоки, показват данните на МФ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 г. Приходите от специфичния налог върху вноса и вътрешното производство на горива, алкохолни напиткии, тютюневи изделия и някои енергийни стоки са в размер на 1.205 млрд.  лв. за първото тримесечие. Съпоставено със същия период на 2020 г. това е намаление със 115 млн. лв. - 8.7% по-малко.

Спад в приходите се наблюдава при облагането на всички видове акцизни стоки - горива, алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни суровини и стоки. За повечето от тях има обяснение защо потреблението им намалява в условията на COVID-пандемия и извънредна епидемична обстановка. Неясно обаче остава на какво се дължи спадът при тютюневите изделия, а в своите месечни бюлетини за изпълнението на бюджета финансовото министерство не дава разяснение.

Налогът върху цигарите и тютюневите изделия е с най-голям дял сред останалите акцизни стоки - 51%. За първото тримесечие събраният цигарен акциз е 614,7 млн. лева, докато година преди това постъпленията са били 686,3 млн. лева. Една от възможните причини за по-малките данъчни приходи е спад в потреблението на тютювени изделия. Друго обяснение може да е повишаване на нелегалната търговия с цигари. До момента от "Инициатива срещу незаконната търговия", в която участват петте големи тютюневи компании у нас, не са представили трандиционното си тримесечно проучване за употребата на нелегални цигари в страната. Последното им изследване е за четвъртото тримесечие на 2020 г. и то показва продължаващ спад на незаконните продажби на цигари до рекордно ниско ниво от 2.5% (при 34% преди десет години). Този нисък дял на контрабандни цигари се подкрепя и от данните за изпълнение на бюджета за 2020 г. Въпреки коронакризата постъпленията от тютюневия акциз през миналата година са по-големи в сравнение с предпандемичната 2019 г. - 2.829 млрд. лв. срещу 2.735 млрд. лв. Интересно ще бъде да се проследи дали отчетеният от началото на годината спад на приходите от тютюнев акциз ще продължи и в следващите месеци.

Горивата фирмират около 43% от приходите от акцизи. От горива за първото полугодие са събрани 519,6 млн. лева акциз, при 560,8 млн. лева през първото тримесечие на м.г., когато пандемията все още не бе ударила страната ни. Намалението е очаквано предвид  локдауна в началото на тази година за някои бизнеси в страната. Сред тях бяха и организираните туристически пътувания, за които ограниченията продължиха до април включително. Освен това кризата е намалила и пътуванията по принцип, както и транспортните разходи на много фирми. 

С втория локдаун тази зима се обясняват и намалелите акцизни приходи от алкохолни напитки, включително бира. За първото полугодие те възлизат на 60 млн. лева, при 61,7 млн. лева преди година. Заведенията останаха затворени от края на ноември до края на февруари, а нощните барове и дискотеки - до април.

Приходите от други акцизни стоки като електрическа енергия, въглища и кокс възлизат на 11,4 млн. лева през първото тримесечие, при 11,8 млн. лева година преди това.

И докато приходите от акцизни стоки по време на пандемията падат, то не такова е положението с приходите от ДДС. Те нарастват с 6.3% (185.8 млн. лв.) в сравнение с първото тримесечие на м.г. Тези данни показват, че потреблението като цяло не е повлияно от коронакризата.

От сделки в страната постъпленията от ДДС към март 2021 г. възлизат на 2.174 млрд. лв. и нарастват с 246,4 млн. лв. (12,8 %) спрямо същия период на предходната година, посочват данните на МФ. Невъзстановеният данъчен кредит към 31 март е в размер на 90,2 млн. лева.

Отделно събраният от митниците ДДС от внос е 952,4 млн. лв., като в сравнение със същия период на м.г. се отчита намаление с 60,6 млн. лв. Основна причините за това намаление е въведената от 01.07.2019 г. възможност за отложено начисляване на ДДС от вносителите на стоки от трети страни. Ефектът от прилагането на този режим през периода януари-март 2021 г. е неначислен ДДС при внос в размер на 292,4 млн. лева. Две трети от тази сума се дължи на стоките от глава „Руди, шлаки и пепели”. Общо 58 икономически оператори са се възползвали от възможността да отложат начисляването на ДДС при внос.

Още по темата