Quantcast

Медия без
политическа реклама

КЕВР пита "Булгаргаз" поискал ли е неустойки за спрения руски газ

Регулаторът нареди на държавния монополист да публикува данни за доставките на синьо гориво

20 Юли 2022
Илияна Кирилова

КЕВР спусна серия задачи на държавните предприятия в газовия сектор.  На днешното си заседание регулаторът е изискал от тях бързо да представят мерките, които предприемат за гарантиране на необходимите количества природен газ за зимния период.

 

"С оглед гарантиране сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност комисията задължи Обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за

 

покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца.

 

По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“, се посочва в съобщение на КЕВР до медиите. Общественият доставчик следва да подържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“.

„Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството си на Оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети от оператора

 

мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет

 

от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“.

От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ ЕАД се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, които Общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по Програмата за освобождаване на количества.

С днешното решение Комисията изисква „Булгаргаз“ ЕАД да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки.

Исканата от дружествата информация трябва да бъде предоставена в срок от една седмица - до 27 юли., както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за м. август 2022 г.

Според енергийния експерт Васко Начев, всеки ден в хранилището

 

в Чирен трябва да се нагнетяват поне по 3 млн. куб. м,

 

за да може да се натрупат достатъчно резерви за зимата. „Булгаргаз искали само с азерски газ да напълнят хранилището, защото е по-евтин. "Убеден съм, че зимата цената ще бъде много по-висока. Затова сега трябва да се купува всичко, което е свободно в момента на пазара", лв. за мегаватчас“, коментира експертът. Според него няма съмнение, че отоплителният сезон за населението ще бъде осигурен". Въпросът е дали няма да се наложи ограничаване на индустрията“,  посочи Начев.  

Още по темата