Медия без
политическа реклама

Икономиката ни е пораснала с 4% през второто тримесечие

Увеличението на износа е с над 10% на годишна база

07 Септ. 2022
Илияна Кирилова

Икономиката на България през второто тримесечие на годината е нараснала с 4.0% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. Спрямо първото тримесечие на годината ръстът е 0.8%, съобщи НСИ. Тези данни показват реалното увеличение на брутния вътрешен продукт, като е изключено влиянието на инфлацията.

През август НСИ публикува експресни данни за брутния вътрешен продукт за второто тримесечие, които показваха по-висок растеж от 4.8%.

С най-голямо нарастване сред икономическите дейности е брутната добавена стойност  в промилеността  - 11.9% на годишна база, следвана от създаването и разпространението на информация и далекосъобщения - 5.6%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.2%. Впечатление прави, че сектор Строителство отбелязва спад от 16.4% на годишна база.

По отношение на компонентите, които формират икономическия растеж, НСИ отбелязма, че потреблението през второто тримесечие на годината е нараснало  от 5.2% на годишна база. Износът на стоки и услуги се е увеличил с 10.4%, а вносът - с 16.7%.

Припомняме, че прогнозата на Министерство на финансите за нарастването на БВП тази година, заложено в актуализирания вариант на бюджета, е 2.9%. През втората половина на годината се очаква забавяне на българската икономика, вследствие от забавяне на европейската икономика като цяло заради  продължаващавата война в Украйна и проблемите с доставките на газ.

 

 

 

Ключови думи:

икономика, НСИ, БВП

Още по темата