Медия без
политическа реклама

Работата на официални празници се заплаща в двоен размер

14 Дек. 2023
Pixabay

По повод предстоящите Коледа и Нова година Главната инспекция по труда напомни какви са правилата за заплащане на работата по време на празници.

За работа на официален празник се полага минимум двойна надница. Когато положеният от работещите труд за тези дни е и извънреден, той също се заплаща със 100% увеличение.

Според Кодекса на труда официални празници са 24, 25 и 26 декември, както и 1 януари. Съвпадането на Бъдни вечер (24 декември 2023 г.) с неделя удължава почивните дни с един т.нар. неприсъствен ден, поради което за Коледа ще се почива и на 27 декември 2023 г. Работата на неприсъствен ден се заплаща както в почивен, т.е. единствено извънредният труд се заплаща с увеличение и то със 75%.

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен от тях на празнични, почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден. Той задължително се възлага от работодателя със заповед, издадена поне 24 часа по-рано. Когато в празнични дни се полага труд по график при сумирано изчисляване на работното време, той не е извънреден. В тези случаи се заплаща единствено двойна надница за работата на официалните празници.

Инспекцията по труда обръща внимание, че когато работят в празнични и почивни дни, служителите трябва да имат писмени доказателства за това. Такива са заповедта за възлагане на извънреден труд, с която трябва да са запознати поне 24 часа по-рано, или поименният график, който се изготвя за целия период на сумираното изчисляване на работното време. В случай, че се съгласят да работят на празниците срещу устна уговорка, работещите ограничават възможността си да докажат положения труд и съответно да бъдат защитени правата им, предупреждават от инспекцията.

Още по темата