Медия без
политическа реклама

Работата на официален празник се заплаща с двойна надница

Инспекцията по труда разясни каква надница се полага при работа по Коледа и Нова година

19 Дек. 2022
Pixabay

Служителите, които ще полагат труд по време на празниците, трябва да получат минимум двойна надница за работата на официален празник. Размерът на заплащането става четворен, ако трудът в тези дни е и извънреден, тъй като той също се заплаща със 100% увеличение. Това напомни Главната инспекция по труда в разяснително съобщение как се заплаща трудът през почивните дни.

Съгласно Кодекса на труда официални празници са 24, 25 и 26 декември, както и 1 януари. Съвпадането им със събота и неделя удължава почивните дни с т.нар. неприсъствени дни, поради което за Коледа ще се почива и на 27 и 28 декември, а за Нова година - и на 2 януари.

Работата на неприсъствен ден се заплаща както в почивен, т.е. с увеличение единствено за извънредния труд и то със 75%. За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът на празнични, почивни и неприсъствени дни е извънреден. Той задължително се възлага от работодателя с нарочна заповед, издадена поне 24 часа по-рано.

При сумирано изчисляване на работното време, когато в празничните дни се полага труд по график, той не е извънреден труд. В тези случаи се заплаща единствено двойна надница за работата на официалните празници.

Инспекцията по труда съветва служителите, които ще работят по време на празниците, да не се доверяват на устни договорки. За да могат да защитят правата си, те трябва да имат писмено доказателство, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквото може да бъде заповедта за извънреден труд или поименният график.

Още по темата