Медия без
политическа реклама

Лихвата по кредитите зависи и от професията

За банките е важен не само размерът на заплатата, но и секторът, в който работите

17 Юни 2022
Pixabay

Високата заплата не е гаранция, че банката ще ви отпусне заем, особено ипотечен. Професията, икономическият сектор и перспективите на работното място имат не по-малко значение при оценката на кредитоспособността на кандидата, показва анализ на компанията за кредитно консултиране "Кредитланд". 

Банките имат своя преценка за "надежден клиент".

На първо място те трябва да работят в секторите ИТ, производство и разпределение на енергия и горива, преработваща промишленост, застраховане, здравеопазване, административна и социална дейност, хранителна и фармацевтична промишленост, складиране и пощи и служители в различни държавни и общински ведомства и учреждения.

Има и някои свободни професии, които се считат за надеждни и перспективни. Такива са: медицински специалисти, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, зъболекари, зъботехници, архитекти, проектанти, инженери, експерт-счетоводители, одитори.

В същото време банките се отнасят резервирано към кандидати, които работят в секторите туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, пътнически транспорт. При тях има значително ниво на риск и банките прилагат допълнителни изисквания като условия за финансиране, а някои направо отказват да отпускат заеми на такива кандидати.

Важен за банките критерий при оценка на кредитоспособността е възрастта. Кандидатът не трябва да е твърде млад, защото се счита за по-рисков, а тези в предпенсионна възраст не може да сключат договори с дългосрочно погасяване на кредита. Банките също така предпочитат семейните кандидати за ипотечни заеми, защото ги смятат за по-малко рискови от несемейните. 

 

ОТСТЪПКИ

"Надеждните" кандидати получават преференциални условия за кредитиране. 

Когато професията има значение, отстъпката в лихвата може да бъде в диапазона 0,1 - 0,3% за ипотечен кредит. При потребителските заеми, където няма сигурно обезпечение и е много важно колко надежден е работодателят, има банки, които биха предложили дори отстъпка до 0,8 - 1%.

Според дохода също е възможно клиентът да получи отстъпки и при ипотечните кредити средно за пазара те изглеждат така:
- До 1000 лв. нетен месечен доход – стандартни лихвени условия;
- Над 1000 – 1500 лв. – отстъпката е около 0,10% - 0,20%;
- Над 1500 – 2000 лв. – отстъпката е около 0,20% - 0,30%;
. Над  2000 лв. – отстъпката е около 0,30% - 0,40%;
. Над 3000 – 3500 лв.  – отстъпката е до около 0,40% - 0,50%, в някои случаи и повече.

Позицията на работното място е не по-малко важна. Има значение дали заемате ръководна позиция, или сте обикновен изпълнител. Обикновено изискванията за висок нетен доход и професия или позиция вървят съвместно. Отстъпката, която може да се достигне, е строго индивидуална, но може да бъде и над 0.50%.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата