Медия без
политическа реклама

Биометанът чупи рекорди като автомобилно гориво в САЩ

Все по-широкото използване на RNG в транспорта води до прелом в битката с въглеродните емисии

Употребата на биометан, наричан все по-често възобновяем природен газ (RNG), чупи рекорди в САЩ. The Transport Project (TTP) и Коалицията за възобновяем природен газ (RNG Coalition) обявиха, че през календарната 2023 г. RNG е 79% от всички горива, използвани в превозни средства на природен газ. 

Улавян над земята от органични материали в селското стопанство, отпадъчни води, депа за отпадъци или хранителните отпадъци, RNG може да доведе до отрицателни въглеродни емисии при зареждане на камиони за къси и дълги разстояния, транзитни автобуси, превозни средства за събиране на отпадъци и рециклиране.

Употребата на RNG като транспортно гориво е нараснала с 16% спрямо обемите от 2022 г. и с 92 процента над нивата от 2019 г. TTP и RNG Coalition съобщават, че през 2023 г. като автомобилно гориво са използвани общо 675 милиона галона природен газ, от които 531 милиона галона са биогаз. 

„Търговските автопаркове, които използват камиони на RNG, могат да постигнат рентабилен въглеродно-негативен транспортен резултат още днес, без да правят компромис със съществуващите бизнес операции“, казва Дан Гейдж, президент на The Transport Project. „Най-новите двигатели на природен газ с технология за нулеви емисии изпълняват много повече от строгите федерални стандарти за емисиите на азотни оксиди и са сертифицирани по стандарта CARB Model Year 2024, без да използват кредити.“

„Доставките на възобновяем природен газ нарастват“, казва Дейвид Кокс, основател и финансов директор на Коалицията за възобновяем природен газ. „С 338 съоръжения за производство на RNG, в които отпадъците се превръщат в гориво, и с още 489 планирани или в процес на изграждане, ние сме все по-способни да предложим на потребителите на достъпни цени възможността за декарбонизация с RNG – най-чистото от всички налични днес горива.“