Quantcast

Медия без
политическа реклама

Върховният съд: НЗОК дължи на болниците плащане за надлимитна дейност

05 Февр. 2021
Илияна Кирилова

Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) дължи плащане на болниците за реално извършени от тях дейности, които надхвърлят въведените от самата нея лимити. Това следва от първото произнасяне по същество на Върховния касационен съд (ВКС) по едно от множеството дела, които болниците водят срещу касата, съобщи "Лекс".

Тримата върховни съдии - Ваня Алексиева (докладчик по делото), Николай Марков и Галина Иванова потвърждават решението, с което Пловдивският апелативен съд осъжда НЗОК да плати над 60 000 лв. с лихвите на МБАЛ "Уро медикс". Сумата е за надлимитна дейност по 13 клинични пътеки през юни 2015 г.

Върховните магистрати са съгласни с тезата на апелативните, че "когато здравноосигурени лица са избрали за лечение конкретното болнично заведение и като резултат на упражненото от тях право на избор, безусловно признато им и гарантирано от Конституцията и Закона за здравното осигуряване, изпълнителят е извършил реално" дейностите, които попадат в обхвата на осигуряването, дори и да надхвърлят определените лимити. 

Съдиите подчертават, че надлимитната дейност "подлежи на заплащане от възложителя, щом в хода на делото е доказано, че извършените от изпълнителя дейности са били в обхвата на гарантирания на здравноосигурените лица пакет здравни дейности".

Както е известно, в договорите между лечебните заведения и НЗОК са въведени клаузи, с които се забранява изпълнителят на болнична помощ да отчита финансово дейности на стойност, която надвишава утвърдения месечен лимит. Това доведе до много дела на болници, които си търсят парите от касата. По тях лечебните заведения и НЗОК спорят не по фактите, а по правото - за последиците на едностранно определените от касата месечни лимити.

Досега в серия от определения ВКС не допускаше до разглеждане касационните жалби на касата. Така в сила влизаха решения срещу НЗОК, с които тя е осъдена да плати на лечебните заведения вложените средства за т.нар. надлимитна медицинска дейност. Сега за първи път върховните съдии се произнесоха по същество.

Ключови думи:

НЗОК, надлимитна дейност

Още по темата