Медия без
политическа реклама

КПКОНПИ проверява Красимир Вълчев за конфликт на интереси

"Не ме притеснява проверката, ще съдействам с каквото е необходимо. Това е и възможност да бъдат изяснени всички факти", заяви просветният министър

17 Юни 2020
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество се е самосезирала и започва проверка за конфликт на интереси на просветния министър Красимир Вълчев, съобщи БГНЕС.

Производството за конфликт на интереси е образувано по медийни публикации от 12-и и 14-и юни 2020 г. В тях се съдържат твърдения, касаещи просветния министър Красимир Вълчев и председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Според публикациите, изпълнителният директор на Фондация „Просвета“ Мария Карабельова - Маргаритова, е кума на Красимир Вълчев и същевременно е съдружничка с неговата съпруга в консултантско дружество „Бонафиде Адвайзърс“ ООД. Твърди се, че основната дейност на Фондацията се субсидира и е зависима от МОН, а всички нови учебници на издателска група „Просвета“ за 11-и клас за учебната 2020/21 г. са одобрени от министъра на образованието и науката.

Изнесена е и информация, че съпругата на министъра на образованието е собственик на „ПР енд ивент консултинг“ АД, и откакто Димитър Маргаритов (с когото са свързани лица по смисъла на закона) е председател на КЗП, от бюджета на тази комисия са разходвани около 100 000 лв. за организиране на събития, медийно обслужване и изработка на сувенири за КЗП и Европейския потребителски център – България. Публикувани са и факсимилета на договор на стойност приблизително 35 000 лв., както и справка, съдържаща данни за лицата, посочени в сигнала и дружеството „Бонафиде Адвайзърс“ ООД, съобщават още от Комисията.

Проверка на "Сега" във фирмените регистри показва, че акционерното дружество "Пр енд ивент консултинг" АД е вписано през 2009-а година ( с името ПР консултинг), като тогава Лилия Николова - съпруга на министъра, е в борда на директорите. Тя е била на този пост обаче само от 2007 до 2009 г. Министър Вълчев твърди, че съпругата му никога не е била акционер в дружеството. Представители на фирмата потвърдиха пред "Сега", че Николова не е била акционер и само е фигурирала за кратко в борда на директорите в период, в който фирмата не е имала дейност. "Бонафиде адвайзърс" е основана през 2011 г., като собствеността е поделена поравно между Николова и Мария Карабельова - съпруга на Димитър Маргаритов.  Мария Карабельова е изпълнителен директор на "Фондация Просвета-София" - фондацията към водещото издателство на учебници "Просвета - София" АД. 

Фондацията, в която Карабельова участва, няма отношение към издателския бизнес на "Просвета", който се движи от "Просвета-София" АД. Издателство "Просвета" е основен играч на пазара на учебници. Одобряването им минава през две оценки - от комисия от учители и университетски преподаватели, който оценява дали проектът съответства на държавния стандарт, и от учители от страната по съответния предмет, които оценяват практическата му пригодност. Проектът получава възможност да влезе в училищата, ако поне половината от тях го оценят с да.  Фондацията обаче работи активно по европейски и национални програми, като извършва и консултантска дейност по ОПРЧР, "Еразъм+" и др. Фондацията е изпълнявала и проект за 80 400 лв. за ограмотяване на възрастни с основен бенефициент МОН. 

"Съжалявам, че фокусът от резултатите в образователната система, от реализираните успешни политики последните години, се пренася върху мен и то не заради дейността ми като министър, а заради лични взаимоотношения. Не ме притеснява проверката, ще съдействам с каквото е необходимо. Това е и възможност да бъдат изяснени всички факти като например това, че съпругата ми никога не е била собственик на ПР агенция и че краткото ѝ участие в такава фирма е приключило преди 11 години", заяви образователният министър Красимир Вълчев, цитиран от пресслужбата си.

От пресслужбата на Комисията за защита на потребителите съобщиха пред БНР, че председателят Димитър Маргаритов е удовлетворен от факта за стартирането на проверката."КЗП ще окаже пълно съдействие на КПКОНПИ в хода на проверката. Убедени сме, че след извършената проверка ще бъде установено спазването на българското и европейско законодателството", пишат още от КЗП.

"Сега" припомня, че според закона за конфликт на интереси "конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба". Като частен интерес е определен "всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение". Това означава, че човек е в конфликт на интереси, ако упражнява задължение по служба в свой интерес, т.е. тоест министърът трябва да е решил нещо, което е в негов частен интерес, който е личен, или интерес на свързани лица. "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 

 

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата