Quantcast

Медия без
политическа реклама

Нов залп серен диоксид отрови въздуха на Гълъбово

21 Окт. 2019Обновена

Ново тежко замърсяване на въздуха в Гълъбово със серен диоксид е регистрирано от станциите на изпълнителната агенция по околна среда днес по обяд, показва справка на сайта на агенцията. Въпреки уверенията на ТЕЦ-овете в района, че са взели мерки да овладеят емисиите, днес след 12 часа пределно допустимата концентрация от серен диоксид е превишена около три пъти, като това е най-голямото замърсяване за последните дни. Към момента нивото на серния диоксид е намаляло, но остава над средночасовата норма.

Въпреки продължаващия проблем на сайта на ресорната инспекция по околна среда все още стои съобщение, че в резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид в 18:00 часа на 20.10.2019 г. стойностите са паднали под пределно допустимите и отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.

Вчера следобед станцията на Изпълнителната агенция по околна среда е показала концентрация на серен диоксид от 760 микрограма на кубичен метър, два пъти над допустимите средночасови нива от 350 микрограма на кубичен метър. В последните 7 дни подобни високи стойности на серния диоксид са отчетени четири пъти, като на 16 октомври концентрацията му е била дори по-висока от тази вчера - 817 микрограма на кубичен метър. Днес обаче системата отчете над 1000 микрограма на куб.м.

Серният диоксид се натрупва при изгаряне на горива с високо сярно съдържание, уточняват от Изпълнителната агенция по околна среда. Основният източник са ТЕЦ-овете и битовото горене. Към замърсяването особено чувствителни са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечно-съдови заболявания и хронични белодробни заболявания.

Още по темата