Медия без
политическа реклама

Лира и шмиргел

Парцали в цъфналата ръж

01 Дек. 2021
Ти! Целият скован от злоба си,
о, леден под небето ад!
Pixabay
Ти! Целият скован от злоба си, о, леден под небето ад!

Вънка ледено на кирка -
тръгва песента позната;
кряка весела мисирка:
леден ад скова страната!

Както старата си дрешка 
ще си отнесеш във ада -
все една и съща смешка:
зимата ни изненада! 

Колко смешно, колко мило -
без подготвени клишета:
във торбата като шило
нещо остроумно шета!

Истински оригинално -
нямаше да се досетя!
С тая смешка идеално
аз изгарям, за да светя.

Но си знам - ще ми налеят,
за да изгасим пожара;
и приятели се смеят
на сентенцията стара.

Ех, а другаде едва ли
сняг пристига изведнъж.
Сняг се сипе на парцали
в цъфналата ръж!

Последвайте ни и в google news бутон