Медия без
политическа реклама

Лира и шмиргел

Eligo ergo sum

31 Март 2021Г-н БАЛЕВ
Pixabay

Един съсредоточен избирател
замислил се решително-дълбоко: 
страхотни гъби има във гората,
а който иска, да избира Боко! 

Валял е дъжд и времето е меко,
и гъбката във шумата се муши...
Почувствал настроението "еко",
той си нахлузил новите ботуши. 

В леса е тихо, екзистенциално,
надничат мило веселите гъбки;
човекът и природата фронтално -
и само шум от собствените стъпки. 

И само шум от собствените мисли 
в главата на човека-избирател;
заскърцали мисловните регистри
като петле на ветропоказател:

От моя глас, от мене еднолично,
категорично нищо не зависи!
Аз иначе съм много печен пич, но
решения се вземат зад кулиси!
***
Човекът седнал на една полянка,
запалил огън, гъби си изпекъл,
налегнала го наркотична дрямка,
сънувал дълго Попокатепетъл,
от огъня се разпиляла пепел,
а изборният ден докрай изтекъл.