facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / Спорт

Сираков дължи общински данък за акциите на "Левски"

Обновена
5 283
 БГНЕС
Наско Сираков

Новият собственик на "Левски" Наско Сираков ще трябва да плати данък към Столична община за придобиването на мажоритарния дял акции. Това стана ясно от отговор на кметството на запитване на "Сега".

По закон подобно придобиване подлежи на облагане с общински данък, дори и да става въпрос за безвъзмездно дарение, както публично беше обявено в случая. И дължимият данък съответно е към Столична община (б.р. - тъй като постоянният адрес на Сираков е в София), а не към НАП. 

"Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), при придобиване на имущество като дарение се дължи местен данък. Данъкът се плаща от приобретателя (дарения), освен ако при прехвърлянето не е договорено друго. Съгласно чл. 47 от ЗМДТ данъкът се начислява върху оценката на дареното имущество към момента на прехвърлянето. Данъкът е в размер на 5% от оценката на дарението. Според чл. 31 ал. 1 т. 6 от ЗДМТ оценката на предприятия или дялове от тях се прави по пазарната им стойност или по счетоводни данни", потвърдиха от Столична община пред "Сега".

При това положение на Сираков ще се наложи да плати данък в много голям размер. Уставният капитал на "Левски" е 30 669 974 лв. Така номиналният капитал на неговия дял (86,6% от акциите) е в размер на 26 560 197,48 лв. И изискуемият общински данък от 5% трябва да е в размер на 1 328 009,87 лв.

Все пак има и вариант да се избегне плащането на толкова голям данък. Има вратичка, според която е възможно да е имало и споразумение за минимална сума (може да е дори 1 лв.) при процеса на джиросване на акциите. Тогава вече данъкът би бил символичен.

Наско Сираков засега отказва коментар за придобиването на собствеността на "Левски", както и за плановете си за клуба. Той е обещал, че ще внесе разяснения на пресконференция на 10 юни.

12

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

ЕФБЕТ ЛИГА - ПРОГРАМА И РЕЗУЛТАТИ, XXX КРЪГ

07.07.2020

Обновена

170
Прокуратурата готви багери за част от вилата на Божков

07.07.2020

4031 18
"Вердер" с Илия Груев оцеля в баража и остава в Бундеслигата

07.07.2020

220

Коментари

3biri

Глупости писани от неграмотници! Активите на ФК Левски са 25 милиона, а капиталът му е отрицателен от 2010 г.

 

ФК Левски по пазарна оценка би струвал минус няколко десетки милиона.

Billy-Joe Winchester

Демек държавата трябва да плати за джиросването?

 

Pe*erasko likes this. 👍

pasamaz

Ами ако е отрицателен оттогава следва да се ликвидира (ТЗ и приложими стандарти, не е действащо предприятие). А лицето наско в момента разсъждава как, придобивайки пасиви, да изкара нещо държавно ....

Billy-Joe Winchester

Май още никой от тези идиоти не е разбрал какъв номер им извъртя г-н Божков.

idunno

Наско изобщо не е наясно за какво служи пръчицата от "Меракът на чичо Денчо"...Сега ще има отлепяне на душата от тялото.

п.п. Ревльото, марш пред Ал.Невски да събира помощи !

марк

 

 

 

                    Защо се заблуждавате ? В името на отбора на власта всичко ще бъде смачкано ,  сдъвкано и стъпкано . Един лев няма да получи  общината .

kokaracho

Стана ми любопитно, та потърсих ЗМДТ:

1. чл. 31 ал. 1 т. 6 от ЗДМТ - няма такваз точка. А и касае данък наследство.

 

2 ако е оформено като безвъзмездна сделка - данък дарение: 

"Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;"

 

3. Ако е оформена, като сделка за левче, общината няма защо да се бърка. 

 

4. В тази връзка, Vladi Goranov плаща ли данък дарение за апартамента, ползването е безвъзмездно???

Сичко е шес

 

 

 ...ама друг път

mull

Имаше преди един прекрасен емотикон - неккъф рупаше пуканки!

Ако може някой да го сложи. Нищо друго не трябва. 

3biri

Съгласно чл. 47 от ЗМДТ данъкът се начислява върху оценката на дареното имущество към момента на прехвърлянето.

 

Ами тука е заровено магарето бе господа журналисти. Ако ви дарят една купчина екскременти близо до центъра на София, колко ще е оценката на дареното "имущество", което трябва да разкарате. То ако струваше нещо, дали Баце нямаше да го вземе и да го джироса ня някого.

fractal
снимка на fractal

За милиони няма закони

За кокошка няма прошка

Как Божков е изнесъл акциите и как ги е върнал без да декларира стойността на акциите на митницата

Когато всеки на границата декларира каква сума внася и изнадя Нещо май нищо не е изнасяно и внасяно в чужбина и се разиграва театро пред народа

geo_19

Струва ми се, че ЗМДТ  няма никакво отношение към прехвърлянето на ценни книжа. Относно наследяването - да, но случая не е такъв. Относно прехвърляне( възмездно или безвъзмездно) е приложим ЗОДФЛ. Чл.13 от него казва:

 

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:

а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;

----

Е, няма как нещо, което е облагаемо по специален закон да е облагаемо още веднъж и по друг закон. 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×