Quantcast
ММС: Волейболният правилник за децата противоречи на закона | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Спорт

ММС: Волейболният правилник за децата противоречи на закона

Само съдът може да се произнесе по този въпрос, отговори президентът на федерацията
2 224
 БГНЕС
Управляваното от служебния министър Весела Лечева министерство на младежта и спорта установи, че вътрешният правилник на волейболната федерация за трансфери на състезатели между 13 и 18 г. противоречи на ЗФВС. Според шефа на БФВ Любомир Ганев обаче ММС не може да се произнася по темата.

Вътрешен правилник на българската федерация по волейбол (БФВ) противоречи на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), установи Министерството на младежта и спорта (ММС). Това личи от писмо, изпратено от Спортната палата до Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и до омбудсмана Диана Ковачева след извършена проверка по сигнал на родител на 14-годишен състезател, картотектиран в членуващ в БФВ клуб.

Става въпрос за наредбата на федерацията за трансфери - в частта, уреждаща преминаването на състезатели на възраст между 13 и 18 г. от един отбор в друг. В най-общи линии тя гласи, че новият клуб трябва да заплати трансферна сума от минимум 5000 лв. за правата на тийнейджър аматьор. Ако отборът не го направи, другата възможна опция е заплащане на въпросната "такса развитие" от страна на родителите - директно на стария клуб в замяна на "бележка за липса на задължения", която  да бъде представена на федерацията.

През последните месеци правилникът беше оспорен от редица родители, които сезираха отговорните и компетентни институции, включително прокуратурата, ДАЗД и омбудсмана. В началото на ноември някои пряко засегнати заведоха и съдебен иск срещу БФВ. В своя отговор до един от жалбоподателите от ММС съобщават, че извършената проверка на волейболната наредба "установи, че въведените условия за картотекиране на спортисти аматьори са в противоречие на ЗФВС".

Може ли едно дете да бъде превърнато в заложник на икономическите интереси на спортни клубове, обединени във федерация и регистрирани като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел? Естественият отговор е не. Моралният също е категоричен. А какъв ще бъде правният предстои да стане я

"В тази връзка Българската федерация по волейбол беше уведомена за направените констатации и че следва да приведе правилата си в съответствие със ЗФВС", пише още в писмото от 24 ноември 2022 г., подписано от зам.-министъра на младежта и спорта Петър Георгиев.

"Сега" се свърза с президента на БФВ Любомир Ганев, според когото ММС не е в позиция да определя законността на вътрешните правилници на федерацията.

"Няма как министерството да каже, че противоречи на закона. Само съдът може да каже, че нещо противоречи на закона - заяви категорично Ганев. - Ние сме им написали отговор. Няма как министерството да се бърка в правилата на една федерация. Всяка една федерация, като получи лиценз, създава свои собствени правила, които важат единствено и само за нейните членове. Това е записано много ясно. Затова и съдът въобще не дава да се разглежда тази жалба, защото правилникът касае само клубове в БФВ."

Шефът на БФВ визира определение на 3-членен състав на Върховния административен съд (ВАС), който на първа инстанция намира жалбата на родителя за "процесуално недопустима". В мотивите си съдът пише, че оспореният правилник "не представлява нормативен административен акт" и "не подлежи на съдебен контрол" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

"С оглед на изложеното жалбата е процесуално недопустима като подадена срещу правилник, който няма характер на подзаконов нормативен акт и не представлява годен предмет на оспорване по реда на чл. 185 и сл. АПК, поради което следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - да се прекрати", гласи определението от 21 ноември 2022 г. То подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС.

Президентът на българската федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев отказа да се включи в публична дискусия с родители на подрастващи волейболисти. Темата трябваше да бъде спорният вътрешен правилник на организацията за трансфери - в частта му, уреждаща преминаването на състезатели на възраст между

Още

"ЦСКА-София" трябва да внесе 28,5 млн. лв. в АД-то за стадиона

26.01.2023

ЯВОР ЕВТИМОВ

2319
Държавата награди с по 10 000 лв. избрани спортисти по своя преценка

15.01.2023

2420
ММС помага на "Левски" да си вземе стадиона на концесия

12.01.2023

Обновена

СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ

632