Медия без
политическа реклама

Скъсяването на пролетната ваканция хвърли в смут учители

"Щом дните са учебни, трябва да учим, а не да предлагаме по-леки занимания по интереси", оплакват се педагози

Илияна Кирилова

Заповедта на просветния министър от вчера, с която той скъси пролетната ваканция на учениците от 10 на 3 дни, хвърли в смут част от учителите, става ясно от коментари на преподаватели в социалните мрежи. В последните дни министърът обясняваше, че периодът от 13 до 16 април трябва да се ползва за разтоварване на учениците, на които да се предлагат занимания по интереси. Явно част от педагозите са възприели погрешно думите на министъра и са решили, че става дума за почивни дни. Дните обаче ще се водят учебни - последната заповед на министър Вълчев разпорежда, че пролетната ваканция няма да е от 11 до 20 април, а само от 17 до 20 април. 

"Ние вече подготвихме заниманията по интереси. Бяхме решили класните ръководители и учителите от целодневната организация да се редуват и да работят по 2 дни, в които да занимават децата, а 2 дни да си пуснат отпуск заради голямото натоварване в последните дни. Сега обаче много се разочаровахме. И децата ще са много разочаровани, защото няма да можем да им изпълним замисленото", коментира пред "Сега" директор на училище от страната. По думите му през следващата седмица определено ще трябва да се учи, както досега, защото иначе няма как да се попълни училищната документация. "Щом дните са учебни, а не ваканция, трябва да си генерираме седмичното разписание в електронния дневник. Не можем в него да записваме, че сме взели занимания по интереси", чуди се директорът.

"Онзи ден пуска писмо (става дума за министър Вълчев - бел.ред.), в което казва, че учениците имат нужда от почивка и учителите могат да си вземат годишен отпуск по време на обявената пролетна ваканция, която е от 13. до 20.04. А днес пуска заповед, в която отменя пролетната ваканция и ще "почиваме" само в официалните почивни дни", написа вчера в профила си във "Фейсбук" учителят по история Емил Джасим. По думите му явно министърът се е съобразил само и единствено с желанията и намеренията на по-шумните родители, които са поискали да няма ваканция.

Джасим отбелязва, че при проведени онлайн родителски срещи с родители в неговото начално училище става ясно, че всички, с две изключения, имат нужда от тази почивка. "Имаме нужда от тази ваканция, защото работим в пъти повече, въпреки неговите разпоредби, които само внасят смут и объркване сред колегията, учениците и родителите. Отменянето на тази ваканция е решение, което е в ущърб на всички заинтересовани страни. Учителската колегия е възмутена!", пише още учителят по история.

В писмото си министър Вълчев действително признава, че у учители и ученици се е натрупала умора, и затова между 13 и 16 април те трябва да се разтоварят. В него обаче не пише, че дните ще са неработни за учителите, а само, че всеки, който иска, може да си вземе от платения отпуск.

"Нашето училище ще учи редовно. Учителите, които желаят, могат да си вземат отпуск. Техните часове в програмата ще се заемат от други хора - главно психолозите. Материалът ще се пише в електронния дневник, като заместващите ще пишат материал по заместване. Имаме избор - дали да преподаваме нов материал, или да правим учебни развлекателни игри, упражнения ... (въпросното олекотяване). Според мен, хората ще преподават нов материал, а и няма да има много, които ще ползват отпуск, защото грипните ваканции "изядоха" доста дни от отпуските", споделя пък друг учител, който не е изненадан от заповедта на министъра. "Лично аз бях убедена, че тази ваканция ще отпадне, така че ще работя и ще преподавам", казва тя. 

Председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119-то СУ в София Диян Стаматов коментира, че разбира умората на учителите, но в сегашния момент на пандемия основната задача е да се гарантира социалната изолация и на тях, и на учениците. Според него заповедта на министъра е необходима от административна гледна точка - за да има елементарна отчетност какво се преподавало през тези дни, а и защото ако дните бяха обявени за ваканция, тогава учителите нямаше да имат аргумент да накарат учениците да учат дори минимално. В неговото училище са решили да следват нормалната учебна програма, но часовете да са по 20 минути, да не се дават домашни и материалът, който се преподава, да е забавен. "Ще има математика, но забавна математика, сега е времето класните да проведат истински час на класа, в който не говорят само за проблеми, сега е времето и педагогическите съветници да се включат с беседи за социалната изолация например", коментира още Стаматов. По думите му няма никакъв проблем олекотените часове да се запишат в електронния дневник.

 

ПИСМОТО НА МОН

"Обучението в електронна среда от разстояние започна ефективно в много голяма част от училищата, благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса - директори, учители, родители, ученици. В хода на обучението се подобри организацията и ефективността, но наред с това се натрупа умора от интензивността на дейностите", се казва в писмо на министър Вълчев до училищата. В него той препоръчва между 13 и 16 април да се разнообразят заниманията и да се предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на различни дейности.

Това може да са занимания по интереси; дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на учениците - например допълнително обучение за преодоляване на трудности и наваксване на пропуски в обучението, индивидуални консултации и кариерно консултиране; обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта, ако обучението по тези предмети не е било достатъчно при извънредното положение; виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и оценяване на екипни проекти; часове на класа или занимания за здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, за безопасността на движението, за опасностите в интернет; психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.

Всяко училище може по своя преценка да разшири спектъра на възможните дейности, като съобразява дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа. В този период (от 13 до 16 април) част от учителите, които през изминалите три седмици активно и ефективно са работили с учениците си в електронна среда от разстояние и няма необходимост да предоставят индивидуални консултации на отделни ученици, може да използват времето не за пряка работа с учениците, а за анализ на напредъка, за обсъждане на платформи и приложения, съветват още от МОН. Ръководният екип на дадено училище би могъл да използва това време за анализ и подобряване на организацията и координацията на дейностите с цел оптимално разпределение на времето, ресурсите и функциите за постигане на ефективни резултати, без това да води до прекомерен контрол и допълнителна административна тежест. Всеки педагогически специалист, който пожелае, може в този период да ползва и платен годишен отпуск, се казва още в писмото.

 

Още по темата