Медия без
политическа реклама

НАП погна 861 фирми за неправомерно взети ковид-помощи

Ресторантьори се оплакаха, че данъчните "масово" натискат бизнеса да връща пари

02 Февр. 2022Обновена
Илияна Кирилова

"НАП започна масов натиск за връщане на суми", получени от българския бизнес като подкрепа в следствие на ограниченията срещу разпространението на COVID-19, оплакаха се от Българската асоциация на заведенията и от Сдружението на заведенията. Оттам обясниха, че през януари 2022 г. - една година след отпускане на средствата по първата фаза на подпомагане на затворените търговски обекти, приходната агенция е започнала да изпраща "покани" за възстановяване на суми, получени по програмата, при това заедно със законната лихва.

От двете сдружения не дават подробности за какви установени нередности НАП си иска обратно раздадените помощи и колко "масов" е "натискът" за това.    

В късния следобед от приходната агенция изпратиха обяснения по "обвиненията", от които става ясно, че текат проверки за неправомерно взети помощи, които засега са обхванали 861 фирми.

 

"Обезщетенията се оказаха кредит", смятат ресторантьорите. Според тях липсват основания НАП да иска възстановяване на получени помощи, без да е извършена надлежна предварителна проверка на всички обстоятелства. Те припомнят, че приходната агенция е упражнявала контрол през цялата процедура на кандидатстване, допустимост на участниците, размер на помощта и нейното изплащане.

"Ако е имало неправилно отпусната помощ, то това се дължи на пропуск при контрола от страна на НАП и не трябва да се търси законната лихва от нас", смятат двете сдружения на заведенията.


Ето какъв е отговорът на НАП: 

Национална агенция за приходите извършва проверки на 861 фирми, получили финансова помощ по първа и втора фаза на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал"“. Общо по двете фази са подпомогнати 6886 дружества, като 4622 са от ресторантьорския бизнес. Проверките целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение.

66 от проверяваните дружества не са представили отчет за изпълнената дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго публично финансиране. В случай че фирмите не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи дружествата да възстановят получената помощ.

Дружествата, подлежащи на проверка, са получили уведомление за това чрез комуникация в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН-2020). От НАП периодично напомняха на фирмите, които са получили подпомагане,  да следят системата, за да са сигурни, че не са пропуснали информация и документи, свързани с проверката и да прегледат още веднъж документите и отчетите си.

Преди старта на проверките, дружествата бяха информирани от НАП за възможността, в случай че сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата сума, да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт за това, допълват от приходната агенция. Подробности и възможностите за възстановяване на получената помощ са достъпни в специализираната рубрика за подкрепа с оборотен капитал в сайта на НАП „Възстановяване на получени средства по програма "Подкрепа с оборотен капитал за МСП" или на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.
 

„В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е предвидено НАП да извършва проверки на крайните получатели на помощта за неправомерно получени средства и да издава актове за установяване на публични държавни вземания по чл. 166 от ДОПК. А в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е предвидено неправомерно получени средства, недължимо платени или надплатени суми да се връщат с лихвите, които се начисляват от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им“, обясни Георги Димов, зам.-директор на НАП.

 

Припомняме, че в края на 2020 г. по линия на ОП "Иновации и конкурентоспособност" бяха отпуснати 156 млн. лв. за компенсиране на търговски обекти, принудени временно да затварят заради ковид-вълните. От тях се възползваха десетки хиляди фирми. Обезщетения е в размер 20% от оборота на същите месеци преди пандемията получиха ресторантьори и фитнес зали, обучителни школи и 10% за търговци в молове и туроператори. 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?