Quantcast

Медия без
политическа реклама

Кабеларките оспорват експресна поръчка за wi-fi зони за 1.6 млн. лв.

Просветното министерство обясни, че е избрало А1 и БТК "по обективни критерии"

Pixabay

Дребните играчи на българския телекомуникационен пазар се възмутиха от решението на Министерството на образованието да възложи изграждането на зони за безжичен интернет в определени райони на страната на два големи телекома - А1 и на БТК. Конкурсът бе обявен на 8 април. Срокът за представяне на оферти бе... 8 април. Възложителят МОН твърди, че е бързал много с процедурата, защото в условията на извънредно положение и дистанционнно учене е важно всички деца да имат достъп до интернет. 

 

Поръчката на МОН с прогнозна стойност 1.6 млн. лева е за „Изграждане на безжични (тип WiFi) зони в кризисни ситуации с цел подпомагане учебните процеси“. Министерството е открило няколко особени зони в големите градове, в които д домовете почти няма интернет.  Това са кв. Факултета в София, "Нов път" във Видин, Столипиново и Шекер махала  в Пловдив, бургаските квартали  Долно езерово, Горно езеро и Победа, кв. Надежда в Сливен. В Кърджали е кв. Боровец, в Благоевград - махала Предел, в Пазарджик - част от жк "Изток".

 

ОПАСЕНИЯ

"Цената е прекалено висока, а изборът на МОН, който пренебрегва малките и средните български компании, които са в основата на това България да е в топ класацията за най-бърз интернет в световен мащаб, е неправилен и дискриминиращ", твърди в свое отворено писмо БАБТО - Браншовата асоциация на българските телекомуникационни оператори. Писмото е изпратено до президента, до премиера и до самия образователен министър, като членовете на БАБТО настояват в писмото си да бъдат включени в осъществяването на проекта. 

“Считаме цената за твърде висока и сме на мнение, че поръчката би могла да бъде изпълнена на много по-ниска стойност и в по-кратки срокове, ако бяха потърсени и други оферти. Националните доставчици, членуващи в асоциацията, присъстват на българския пазар вече 30 години, а когато става дума за отдалечени или специфични райони (като зададените в поръчката), потенциалът ни е изключително голям, защото вече имаме изградена оптична мрежа именно в тези части на съответни градове”, се подчертава в писмото на БАБТО. “Разполагаме с ресурс за изграждане на нови мрежи - доказателство е и фактът, че трите големи телекома постоянно използват услугите ни като подизпълнители по техни проекти”, заявяват фирмите, членуващи в асоциацията. 

БАБТО изтъква, че обединява предприятия с български собственици, които осигуряват телевизия и интернет на потребители в повече от 350 населени места в цялата страна. "Всички оператори, членуващи в БАБТО, изразяват готовност и желание да се включат в инициативата на МОН, за да се осигури на всички деца равен достъп до дигитално образование. Регионалните телекомуникационни оператори могат да предложат и изградят технологично решение, покриващо изцяло изискванията на МОН", се казва в откритото писмо.

 

От Сдружението за електронни комуникации също критикуват процедурата на МОН. "Смисълът на провеждане на обществена поръчка при извънредни ситуации без спазване на стандартната процедура има за цел спешно да се свърши определена дейност, дори и да не е на най-добра цена. Зад тази благовидна цел е скрито поредното безконтролно харчене на ресурс без резултат. Във всеки от изброените райони има местни оператори, които имат изградени фиксирани мрежи и биха могли в рамките на няколко дни да изградят пълно покритие в указаните райони, а има и мрежи за достъп на мобилните оператори, но най-вероятно по финансови причини част от техните жители не са поискали включване към мрежите", казват от сдружението.

Оттам смятат, че най-бързият достъп до тези ученици е можело да бъде чрез директно финансово подпомагане (ваучери или директно плащане на телеком оператори за всеки ученик за времето на извънредното положение). "Така щеше да има достъп до училищна среда чрез незабавно свързване към съществуваща мрежа", смятат те. "Вместо това МОН обявява поръчка за изграждане на нова мрежа, която има срок за изграждане 14 дни  т.е. почти няма да се ползва от тези ученици по време на извънредното положение, но в последствие ще бъде преместена в указани от МОН училища", посочват от сдружението.

Оттам подчертават, че в поръчката са обединени дейности, които не са необходими за нуждите на дистанционното обучение на учениците. Учениците, които от вкъщи имат свободен достъп до интернет и го ползват за нуждите на дистанционно обучение, не отговарят на изискванията, включени в поръчката и касаещи една вътреучилищна система. "Вместо да се обяви обществена поръчка по нормалния ред за нуждите на съответните училища, едни пари  се дават директно на два телекома, за да изградят мрежа там, където вече има изградена такава, и за услуги, които не са необходими за кризисната ситуация. Показателно е,  че датата на обявяване на търга е 8 април, а срокът за депозиране на оферти е същият ден", изтъкват от НПО-то.

 

ОБЯСНЕНИЕТО НА МОН

От МОН обаче обясниха пред "Сега", че WiFi мрежите няма да дублират наличните фиксирани мрежи. Поръчаните мрежи ще са с ограничен достъп до неподходящо съдържание и само временно ще са в посочените градски зони, а после ще се преместят в самите училища. Двата големи телекома били избрани по обективни критерии - покритие, възможност за бързо изграждане на еднотипна мрежа, бърза и качествена поддръжка, както и това, налични центрове за управление на мрежата и технически персонал във всички 28 области, които са на разположение на клиентите денонощно и целогодишно, а това дава възможност за незабавна реакция при авария. "Централизираното управление на мрежата позволява по-ефективен контрол от страна на МОН върху  изпълнението на обществената поръчка", твърдят  от министерството.

Мрежите са предвидени за местата с най-голяма концентрация на необхванати от процеса на неприсъствено обучение поради липса на достъп до интернет ученици, защото така с инвестицията на публичен ресурс ще се постигне по-голяма ефективност от гледна точка на брой обхванати ученици за единица разход. "Разходите по изграждане на мрежа с пълно безжично покритие в селата са свързани с покриването на твърде голяма площ, което е икономически неоправдано. За тях са предвидени други начини за осигуряване на учениците - чрез промяна в наредбата за финансиране се дава възможност на директорите на училища да се възползват от преференциалните оферти от трите национални оператора, изготвени специално за нуждите на образованието в условията на извънредното положение, а така също и офертите на други фирми, проявили социално отговорно отношение и предложили намалени цени в настоящите условия", казват от МОН.

Относно краткия срок за обявяване на поръчката и подаване на офертите обяснението на ведомството на Красимир Вълчев е, че законът за обществените поръчки предвижда съкратена процедура в случаи, когато е необходимо неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените. МОН е изпратило пълната информация за поръчката в Агенцията за обществени поръчки, която се е произнесла със становище, подкрепящо избрания от министерството ред за възлагане и избраните изпълнители като единствено възможните съгласно техническите и времеви ограничения, наложени от неотложните обстоятелства, посочват оттам.

За възможността за закупуване на ваучери за учениците от МОН подчератават, че те могат да се използват само за едно устройство, като изискват наличие на дейта карта. В голяма част от домовете в тези зони обаче живеят по няколко деца, разполагащи с различен вид устройства (лаптопи, таблети или смартфони), които нямат възможност за поставяне на такива карти. Освен това сумарната стойност на такива ваучери би била значително висока и икономически неоправдана за местата с висока гъстота на ученици. Подобна възможност е предвидена за отдалечените места и местата с по-ниска концентрация на необхванати ученици, отговарят от министерството. Оттам наблягат на това, че чрез поръчката се инвестира в училищно оборудване, което ще бъде използвано временно в посочените градски зони и впоследствие преместено в училищата, което няма как да се постигне с купуване на ваучери.

"Трябва да се има предвид, че всеки ден, в който учениците са включени в дистанционното обучение, е от значение за преодоляване на затрудненията, с които ще се сблъскат след приключване на ограниченията и връщането им в клас, поради което държавата не може да си позволи да се откаже от усилията да присъедини тези деца към учебния процес. Предвид развитието на ситуацията намираме за разумно да се вземат мерки, които да осигурят обхващането към процеса на обучение от разстояние в електронна среда на максимален брой ученици чрез технологично решение, работещо и при удължаване срока на извънредното положение", допълват още от МОН.