Quantcast

Медия без
политическа реклама

Авансът за американските изтребители ще ни носи 1.5% доход

08 Яну. 2020

Авансово платените през лятото 1.2 млрд. USD за осемте американски изтребители ще носят доходност за България. Това става ясно от прието днес решение на заседанието на Министерски съвет.
Предстои откриване на сметка на името на нашето Министерство на отбраната във Федералната резервна банка на САЩ (Federal Reserve Bank), на която да бъдат преведени тези средства, съобщи правителствената пресслужба. В този процес съдействие на Министерството на отбраната ще оказват финансовото министерство и БНБ.
Днес Министерският съвет е приел решение, с което е потвърдил редакция на трите документа по реализация на сделката - проект на Договор за създаване на сметка, проекта на Споразумение относно някои сметки, свързани с чуждестранно финансиране на продажби за военни цели и проект на писмо за откриване на сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка (Federal Reserve Bank) за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава, се казва в правителсвеното прессъобщение. В него обаче не се посочва каква част от платените вече средства - 1.2 млрд. USD, ще се депозира и инвестира, така че да носи някаква доходност. Отбелязва се, че при евентуално реализиране на тази възможност би могло да се очаква държавата ни да реализира приходи с нетна доходност до около 1,5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия.

Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца, посочват от МС. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка (Federal Reserve Bank). Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове (treasury bills) с различна срочност.
 

Още по темата