Медия без
политическа реклама

Втори съд обяви Гешев за недосегаем за граждански дела

Той и заместниците му имат имунитет за твърденията си, приема и Софийският апелативен съд

Главният прокурор Иван Гешев и заместниците му.
стопкадър ПРБ
Главният прокурор Иван Гешев и заместниците му.

Софийският апелативен съд отказа да допусне до разглеждане иска за 60 000 лв., заведен от Николай и Евгения Баневи срещу главния прокурор Иван Гешев и петимата му заместници, научи "Сега". Ръководството на прокуратурата бе дадено на съд от семейство Баневи за морални вреди, причинени им от писмо до 67 европейски институции, в което наред, че се оплакват от натиск, Гешев и заместниците му се хвалят и с неприключили дела, сред които и това срещу Баневи. Това е арогантно злоупотреба с права и нарушение на презумпцията за невиновност, смятат Баневи.

Според Баневи контекстът, в който са поставени е позорящ. Те сочат изразите "олигарси" и "считани от обществото за недосегаеми за правоохранителните органи". Според тях и като ги наричат "отговорни" за престъпления, това се равнява на виновни, т.е. осъдени с окончателен съдебен акт, какъвто срещу тях няма. И това нарушава презумпцията, че са невинни.

Като първа инстанция съдия Даниела Христова от Софийския градски съд прие, че подписването на писмото до европейските институции е било в кръга на професионалната компетентност на Гешев, Десислава Пиронева, Даниела Машева, Красимира Филипова, Пламена Цветанова и Борислав Сарафов. Официалните кореспонденции на тези лица, в това им качество, представляват служебно действие за което Конституцията изрично и императивно ги освобождава от гражданска отговорност, допълва съдът.

"Функционалният имунитет е до живот. Отговорността за противоправни действия и противоправни актове на магистрати може тежи само върху държавата", посочва още съдия Христова и допълва, че претенциите за непозволено увреждане в такива случаи трябва да се отправят към държавата. Нейните изводи в края на м.г. са потвърдени и от апелативния съд, където докладчик по делото е Димитър Мирчев.

С казуса вече е сезиран Върховният касационен съд, който ще има последната дума.

Адвокат Михаил Екимджиев обръща внимание, че няма публични данни за командироването на съдия Христова от Окръжния съд във Варна в Софийския градски съд (Междувременно съдията е командирована в апелативната инстанция). "Създава се впечатление, че съдията ад хок, скоростно и по неясен ред се оказва в СГС, за да осигури противоправното прекратяване на настоящото дело, с огромен морален залог и обществен интерес и да предостави гражданскоправна (деликтна) "амнистия" на ответниците", се казва в жалбата на Баневи. Апелативната инстанция обаче оценява този аргумент като несериозен.

Защитата припомня и концепцията на Галина Захарова в процедурата по избора й за председател на Върховния касационен съд, в която пише, че "практиките за командироване поначало са реален лост за нелегитимно засилване на властта на съответните административни ръководители, компетентни еднолично да командироват и прекратяват командироването… което положение създава условия за зависимости".

Самият съдия Мирчев също е командирован в Софийския апелативен съд. Командирован и е втори член от апелативния състав - Георги Иванов. "Емблематичен е фактът, че толкова значим казус, който е истински тест за независимостта и надеждността на българския съд, до момента, е разгледан от четирима съдии, трима от които командировани без конкурс", обобщава Екимджиев.

Той атакува и факта, че делото е било прекратено в закрито заседание, без да бъдат изслушани аргументите на страните. Според защитата писмото на Гешев и заместниците му няма допирни точки с професионалните им функции и отказът на съда да гледа дело срещу тях е произволен и противоправен.

Апелативният съд цитира в аргументите си и прекратеното през 2017 г. от върховния съд дело за обезщетение, заведено от следователя Страхил Каменички срещу зам.-главния прокурор Сарафов. "Съчетаването на фактическата наказателноправна недосегаемост на главния прокурор и заместниците му с противоконституционно раздут по тълкувателен път имунитет срещу гражданскоправни претенции де факто поставя тези лица извън и над закона. Това е непоносимо от Конституцията на правовата държава. От гледна точка на здравия разум и обществения морал е изумително, че това се случва със съдействието на ВКС, който в истинските правови държави е върховен гарант за справедливост и защита от произвол", смята адвокат Екимджиев.

ПЪЛНА ЗАЩИТА

В делото "Колеви срещу България" Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) установява наказателноправната неотговорност и недосегаемост на главния прокурор. Сега градският и апелативният съд освобождават главния прокурор и заместниците му и от гражданската деликтна отговорност. "Чрез този конституционен погром главният прокурор на Република България, която според Конституцията е правова държава, е приравнен на монарх от Ранното Средновековие от перспективата на юридическата му неприкосновеност и неотговорност за престъпления и за непозволено увреждане", казва Екимджиев.

Главният прокурор се оказва недосегаем и за административен контрол, заради което срещу България е подадена поредна жалба в Страсбург. Гражданският активист Николай Неделчев съди държавата, тъй като Върховният административен съд приема, че няма правен интерес да атакува указанията на главния прокурор за работата на Бюрото за контрол на СРС-тата.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата