Медия без
политическа реклама

Текат последните 7 дни за прехвърляне на втора пенсия в НОИ

Смяната на осигуряването се заявява в офисите на НАП

22 Юни 2021Обновена
Pixabay

Хората, изпуснали 5-годишния срок за прехвърляне на парите си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, имат още само седем работни дни, за да упражнят правото си на избор. Тази възможност съществува за тези, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които все още не е отпусната пенсия. В такава ситуация са жените, родени между 1960 и 1964 г., които ще започнат по-масово да излизат в пенсия от тази есен.

Прехвърлянето на осигуряването от универсален фонд в държавното обществено осигуряване става през офисите на Националната агенция за приходите, като за него не се заплаща такса. Заявлението може да се изтегли от сайта на агенцията. То се подава в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или с квалифициран електронен подпис чрез Портала за електронни услуги на агенцията. За да бъде услугата достъпна по електронен път с КЕП, следва да е подадено Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен достъп до услугите на НАП.

 

ЗА КОГО НЕ Е ИЗГОДНО ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ

За повечето хора, на които предстои пенсиониране с две пенсии, прехвърлянето в НОИ няма да бъде изгодно, предупреждават пенсионните дружества. За голяма част от първите жени, които трябва да се пенсионират с две пенсии до 2024 г., парите от втория стълб ще са единственото пенсионно плащане за известно време. Това са жените с натрупани суми до 3000 лв. към началото на годината. Техните спестявания показват, че те нямат необходимия стаж за пенсия от НОИ. За разлика от държавния стълб, частният плаща при навършване на пенсионна възраст за трета категория труд. Така въпреки липсата на условия за пенсиониране от държавното обществено осигуряване тези жени ще могат да получат натрупаните средства по партидите си.

Не е изгодно да се прехвърлят в НОИ и хората с партиди до 9000 лв. Много е вероятно те да получават минимална пенсия от НОИ, а тя не може да се намалява, т.е. две пенсии при всички случаи ще са повече от една. Хората, които очакват да получават тавана на пенсиите, също няма смисъл да се прехвърлят в НОИ - колкото и спестявания да добавят там, пенсията им няма да се увеличи от това, докато вторият стълб ще им предоставя допълнително плащане.

 

СМЕТКИ

Две пенсии може да се окажат по-малко от една за хората, които в началото на годината имат партиди с натрупвания между 9000 и 13 000 лв. За тях не е сигурно дали пожизнената пенсия от втория стълб ще покрие намалението на основната, затова те трябва добре да премислят възможностите си.

Изборът на фонд за осигуряване стана по-информиран с актуализирането на електронния калкулатор на НОИ, с който всеки може да изчисли прогнозния размер на основната си пенсия. В него вече е включен и новият коефициент на редукция заради отчисленията към втория стълб. Той беше около и над 20%, но с промени в законодателството бе намален на около 9%, въпреки че точният му размер не фигурира никъде в нормативната уредба. Както много други услуги обаче и този калкулатор може да се ползва само с персонален идентификационен код, издаден от НОИ. За него например не важи ПИК на НАП. Пенсионните дружества също имат на сайтовете си пенсионни калкулатори, които дават представа какво може да очаква човек от спестяванията си за втора пенсия.

 

СРОКОВЕ

След изтичането на поредния гратисен период за избор на осигуряване започват да действат нови срокове за упражняване на това право. Така от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. човек ще може да промени осигуряването си до 1 година преди навършване на пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. срокът се удължава на 2 г. От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. става 3 г., от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - 4 г., а след 1 януари 2038 г. - 5 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НОИ, осигуряване