Quantcast

Медия без
политическа реклама

Проверка постави под съмнение обществената поръчка за машинния вот

От ресорната държавна агенция очакват ЦИК да докаже, че действа в съответствие със закона

23 Септ. 2022ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ
БГНЕС

И на тези избори машинното гласуване няма да се размине със съмнения за нередности. Миналата година подобни подозрения избуяха, след като се разбра, че частната фирма "Сиела Норма", която достави устройствата, е струпала стотици машини на различни места в страната точно преди вота през ноември. Сега проблемът е свързан с поредната обществена поръчка за милиони левове, която беше възложена на "Сиела" от Централната избирателна комисия (ЦИК).

БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ

С поръчката частната фирма се задължава да извърши редица дейности – като транспорта на устройствата, тяхното инсталиране, техническа поддръжка и др. Очакваше се, че досега изборната администрация ще е развила собствен капацитет за подобни дейности. Оказа се обаче, че ЦИК не е постигнала нищо в тази посока. И направо възложи работата на "Сиела" посредством особена процедура, предвидена в Закона за обществените поръчки – договаряне без предварително обявление.

Накратко, това позволява на ЦИК да покани директно изпълнител на поръчката, без да прави конкурс. "Сиела" нямаше дори формален конкурент и беше избрана от комисарите с аргумента, че са работили с фирмата преди и знаят, че тя разполага с необходимите способности да свърши работата. ЦИК дори надскочи бюджета си, за да даде договора на "Сиела" – като така и не обясни с какви мотиви го прави.

Очаквано „Сиела Норма” стана изпълнител на обществената поръчка, обявена от Централната избирателна комисия (ЦИК), за редица дейности, свързани с машинното гласуване на изборите на 2 октомври.

По-същественият въпрос е, че процедурата на договаряне без предварително обявление може да се ползва само при извънредни случаи – когато поръчката трябва да се възложи неотложно; възложителят не може да спази сроковете за изпълнение на работата, ако обяви конкурс; настъпили са изключителни обстоятелства. Всичко това подробно е обяснено в закона.

И БЕЗ ОБЯСНЕНИЯ

ЦИК обаче не успява да обясни какво точно налага да използва специалната процедура. И този факт е отбелязан в предварителната проверка, която е направила Агенцията за обществените поръчки.

В становището на агенцията се посочва, че в подкрепа на решението си да обяви поръчката, от ЦИК са пратили като доказателства копия от договорите си със "Сиела" в миналото. Тук влизат договорът за доставка на 9600 машини от февруари 2021 г.; договорът за допълнителните 1600 устройства от октомври 2021 г.; договори за дейности по обслужване на машинното гласуване (подобни на последния – бел. а.) от юни и октомври 2021 г.

Българската фирма „Сиела Норма” дори формално няма да разполага с конкурент за обществената поръчка за 6. млн. лв. без ДДС, която обяви Централната избирателна комисия (ЦИК) за машинното гласуване на предстоящите избори на 2 октомври.

Три от тези четири договора са сключени след процедура на договаряне без предварително обявление. Изключение прави само първият – за доставката на 9600 машини. Изглежда за комисията това се е превърнало в стандартен начин за действие. За отбелязване е, че комисарите не са пратили нищо друго на проверяващите, с което да подкрепят метода си на действие.

ОПРАВДАНИЯ И КРИТИКИ

От агенцията са разгледали оправданието на ЦИК, изложено в решението на комисарите да обявят обществената поръчка без конкурс – че сроковете до изборите са изключително кратки, заради което "за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените съгласно Изборния кодекс дейности". Проверяващите обаче контрират: "Конкретни причини не са посочени". И допълват, че в закона е предвиден 60-дневен срок за подготовка и провеждане на изборите.

В решението си за поръчката комисарите твърдяха, че са разговаряли с транспортното министерство и "Български пощи" за евентуално обезпечаване на логистиката на машинното гласуване, и от пощите са признали, че няма да се справят. От агенцията обаче отсичат: "В подкрепа на изложените твърдения не са приложени доказателства". И отбелязват, че не са получили никаква друга информация какви действия е предприела ЦИК, за да обезпечи машинния вот. Което повдига въпроса – предприела ли е въобще други действия?

Накрая от агенцията заключават, че "за законосъобразното възлагане на поръчката са нужни допълнителни аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти". С други думи, ЦИК трябва да докаже, че е действала според закона, когато е предоставила пореден договор на "Сиела".

 

Още по темата