Медия без
политическа реклама

Правителството пита КС може ли фирма да носи наказателна отговорност

13 Юни 2024
Конституционният съд е в пълен състав от 12 съдии.
КС
Конституционният съд е в пълен състав от 12 съдии.

Правителството иска Конституцията да тълкува основния закон и да отговори на въпроса дали текстовете му предвиждат, че само физическо лице е наказателноотговорно. Ако отговорът е положителен, дали това, че само физическо лице е наказателноотговорно представлява основен принцип на българското право, пита кабинетът.

Искането се прави заради препоръка за отговорността на юридическите лица от доклада за България на Комитета на Съвета на Европа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL), както и с цел осигуряване на съответствие с  правен стандарт на Групата за финансово действие (FATF), включително във връзка с включването на Република България в т.нар. "сив списък", се обяснява в съобщението на кабинета.

Последният доклад на MONEYVAL констатира, че страната постига напредък по 10 от 12 показателя, а при останалите два няма влошаване. Но България остава под наблюдение.

България попадна в сивия списък на пране на пари на глобалния надзорен орган FATF през октомври 2023 г. Поводът бяха множеството сериозни недостатъци на вътрешните механизми за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. Тогава България пое политически ангажимент на високо ниво да работи за засилване ефективността на мерките срещу прането на пари.

Текстовете от Конституцията, за които правителството иска тълкуване, гласят, че никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му, че всеки има право на лична свобода и неприкосновеност, че всеки има право на адвокатска защита, че всеки, обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в срока по закон, че се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда и пр.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата