Медия без
политическа реклама

Пенсионерите са платили 24 млн. лв. за липсващ стаж

Средно 2 г. не достигат на хората, избрали тази възможност през 2022 г.

Илияна Кирилова

24,4 млн. лв. са платили за недостигащ стаж хората, излезли в пенсия през 2022 г. Средният период недостигащ стаж е 23,33 месеца, т.е. около 2 години. От тази възможност в Кодекса за социално осигуряване са се възползвали 4093 души при 3840 за 2021 г., става ясно от статистика на Националния осигурителен институт. Увеличението е с 6,6%, но през изминалата година имаме увеличение и на новите пенсионери - с над 10%. Сумата също се увеличава спрямо предходната година, когато е била 18 420 583 лв. При нея влияние оказва и размерът на минималния осигурителен доход, от който зависи "цената" на стажа.

У нас има две възможности за откупуване на стаж. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж. В тези случаи вноската се определя като процента за фонд "Пенсии" за родените преди 1 януари 1960 г. върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се.

В момента сумата за откупуване е 140,58 лв. за всеки недостигащ месец, като е толкова от април миналата година. Когато най-сетне се приемат новите бюджетни закони, минималният осигурителен доход ще се изравни с минималната заплата, която междувременно бе увеличена от 710 до 780 лв. Това означава, че и стажът ще поскъпне.

Възможността за откупуване на стаж е добре дошла на фона на растящия брой хора, които не успяват да изпълнят условията за пенсиониране. Повече за тенденциите при новите пенсии:

За все повече българи възрастта за пенсиониране надхвърля 65 г. Една трета от новите пенсионери обаче се пенсионират под възрастта за масовата трета категория труд. Въпреки ежегодното увеличение стажът на новите пенсионери е все по-малък в сравнение с предходните кохорти.

 

Ключови думи:

пенсии, стаж